pic
pic

SUALLAR VƏ CAVABLAR

Sualınızı soruşun
Xums haqda
Tarixində 04 August 2020 & Saat 06:33

İmkanlı mömin xumsunu zəkatın muctəhidin numayəndəsinə təhvil verir. Amma
onunla bir vilayətdə yaşayan və kasıbçılıqda həmin vilayətdə məhşur olan bir mömin isə həddən artıq kasıbçılıqdan əziyyət çəkir. Bilmək istəyirəm bu varli möminin boynunda:
1. Xumsdan əlavə ona kömək etmək vacibdir? 2. Muctehidin numayəndəsinin icazəsi ilə öz xumsundan ona kömək etmək şəri cəhətdən vacibdir ya yox?

1. Gərək xumsu özünüzün mərcəyi-təqlidinizə və ya onun nümayəndəsinə verəsiniz. Yaxud mərcəyi-təqlidinizin və ya onun nümayəndəsinin icazəsi ilə fəqirə verəsiniz.

 Əgər həzrət Fazil Lənkərani (Allah ona rəhmət etsin) ağa xumsunuzu fəqirə verməyə icazə versə, o zaman maneəsi yoxdur və onun icazəsi ilə icazə verdiyi qədər İmamın (ə) səhmini fəqirə verə bilərsiniz.

2. Xums və zəkatdan əlavə, fəqirə kömək edə bilən şəxs müstəhəb xərc ünvanı ilə (bunun savabı çoxdur), həmçinin sədəqə və fəqirin çətinliklərini aradan aparmaq ünvanı ilə fəqirə kömək edə bilər.

1157 Görüş