pic
pic

SUALLAR VƏ CAVABLAR

Sualınızı soruşun
İstimna (onanizm)
Tarixində 21 May 2019 & Saat 09:20

İstimna (onanizm) edənin şəri cəzası nədir?

İstimna haram və böyük günahlardandır. Həqiqi mənada istimna bir növ xəstəlikdir, bəzi insanlar da ona düçar olur. Dünyadakı cəza baxımından: bir şəxsin istimna etməsi, şəriət hakiminin yanında sübut olsa, şəriət hakimi məsləhət bildiyi formada cəzalandırılır və lazimi qədər şallaq vurulur. Bu cəzalandırmaq şəriət hakiminin əlindədir.

Amma axirət və ölümdən sonrakı aləmin cəzası nəzərindən: istimna üçün cəhənnəm əzabı vədə verilmişdir. Imam Sadiqdən (ə) nəql olunan rəvayətdə həzrət buyurur: "istimna zina kimidir", yəni zina kimi günahı vardır. Həmçinin Əbu Bəsir İmam Sadiqdən (ə) nəql edir, o həzrət buyurdu: "Allah-taala qiyamət günündə üç nəfərlə kəlmə kəsib danışmaz, onlara rəhmət nəzərilə baxmaz, onların günahını bağışlamyıb onları dərdli əzaba düçar edər! Bu üç tayfadan biri: dünyada istimna etmiş şəxsdir."

1419 Görüş