pic
pic

SUALLAR VƏ CAVABLAR

Sualınızı soruşun
Cinsiyyət dəyişdirildikdən sonra mürtədin hökmü
Tarixində 15 December 2017 & Saat 13:51

“Fitri” və “Milli” mürtəddə kişi və ya qadın olduğu zaman mürtəd olan şəxsə cinsiyyət dəyişdirildikdən sonra hansı cinsinə əsasən hökm verilir?
Mütərcimdən: “Fitri mürtəd” – əvvəlcə müsəlman olub müsəlmanlıqdan çıxaraq Allahı, Peyğəmbəri inkar edən şəxsə deyilir. “Milli mürtəd” isə – əvvəlcə müsəlman olmayıb islamı qəbul etdikdən sonra müsəlmanlıqdan çıxaraq Allahı, Peyğəmbəri inkar edən şəxsə deyilir

Zahirən indiki cinsinə əsasən hökm icra olunur.

Amma nikah əqdinin pozulması və dəfələrlə (təkrarən) tövbə etdirməyinzərurəti baxımından mürtəd olduğu vaxt əsas götürülür.

398 Görüş

Əsas terminlər: