pic
pic

SUALLAR VƏ CAVABLAR

Sualınızı soruşun
Qəzavü-qədər və insanın taleyi-1
Tarixində 19 November 2017 & Saat 19:11

Qəzavü-qədər və tale varmı və insan həyatında dəyişikliyə səbəb olurmu? Bu inanc ixtiyar məsələsi ilə ziddiyyət təşkil etmirmi?

Qəzavü-qədər (müqəddərat) əsla insanixtiyarı ilə ziddiyyət təşkil etmir. Çünki onun həqiqi mənası belədir: “Allah-taala iradə etmişdir ki, əgər bir şəxs öz ixtiyarı ilə yaxşı əməlləryerinə yetirsə, onun taleyi yaxşılığa doğru inkşaf edəcəkdir və əgər özixtiyarı ilə günah etsə, onun taleyi son dərəcədə pislk və Allahın əzabı iləyanaşı olacaqdır.

Sadəbəyanla desək, İlahi qəzavü-qədər insanın öz əli ilə həll olur. Məsələn Allah yaxşıvə pis yolu insanlar üçün bəyan etmişdir; Bir yolun sonunu nemət və rahatlıq,digər yolun sonunu isə bəla və əzab müqəddər etmişdir. Əgər hər kəs birinci yolilə getsə nemətlərlə yanaşı yaxşı taleyi olacaqdır. Yox, əgər öz ixtiyarı iləbuna zidd olan başqa yol ilə getsə, onu acı aqibətlər gözləyəcəkdir. Bunların heç biri məcburiyyət mənasında deyil ki, insan ixtiyarı iləziddiyyət təşkil etsin.


647 Görüş

Əsas terminlər: