pic
pic

SUALLAR VƏ CAVABLAR

Sualınızı soruşun
Cinsiyyət dəyişdirildikdən sonra mehriyyənin hansı miqdarı ödənilməlidir
Tarixində 28 January 2020 & Saat 18:21

Cinsiyyət dəyişdirildikdən sonra təyin edilmiş mehriyyənin hökmü nədir? Onun hamısını ödəmək (qadın cinsiyyətini dəyişdirib kişi olduğu təqdirdə) məcburi və vacibdirmi? Mehriyyə ödənilməsə necə? (kişi cinsiyyətini dəyişdirib qadın olduğu təqdirdə). Yaxud evlilik müddəti və mehriyyənin miqdarı bir-biri ilə müqayisə edilməli və birgə yaşadıqları müddət üçün mehriyyə şamil olmalıdır?

Nikah əqdi bağlanmaqla mehriyyə borc olaraq kişinin boynuna gəlir və aydındır ki, mehriyyənin hamısı kişinin öhdəsindədir.Buna əsasən cinsiyyət dəyişdirilsə belə kişi mehriyyənin hamısını ödəməlidir. Çünki cinsiyyət dəyişdirilməklə kişinin boynunda olan öhdəçilik (əlbəttə mehriyyə baxımından) dəyişmir. Həmçinin qadın da cinsiyyətini dəyişdirdikdə, bu hökm öz qüvvəsində qalır. Zahirən mehriyyənin hamısının yaxud yarısının... MÖVZUNUN DAVAMI

3923 Görüş

Qadının cinsiyyəti dəyişdirildikdən sonra qəzavət etməsi (hökm verməsi)
Tarixində 28 January 2020 & Saat 18:21

Qadın cinsiyyəti dəyişdirildikdən sonra qazi ola bilərmi?

Bəli, əsas şərt qazinin qəzavət etdiyi vaxt kişi olmasıdır.

... MÖVZUNUN DAVAMI

6675 Görüş

Cinsiyyətin təkrar dəyişdirilməsi
Tarixində 28 January 2020 & Saat 18:21

Cinsiyyətin təkrar dəyişdirilməsi caizdirmi? (məsələn bir qadın cərrahiyyə əməliyyatı etdirir, əməliyyat uğursuzluqla başa çatır və o xonsa olur. İkinci əməliyyat isə müvəffəqiyyətlə başa çatır və o kişi olur. Bir müddət belə yaşayandan sonra, onda öz yeni cinsiyyətinə qarşı narazılıq müşahidə olunur və yenidən əvvəlki vəziyyətinə qayıtmaq ücün – yəni qadın olmaq üçün cərrahiyyə əməliyyatına təşəbbüs edir. Həmin şəxsin vəzifəsi nədir?)

Hər fərziyyədə icazəyə əsas olsa, təkrar olmuş olsa belə, caizdir və əhkam baxımından yeni ünvana əsasən əməl etməlidir.

... MÖVZUNUN DAVAMI

2838 Görüş

Cinsiyyət dəyişdirildikdən sonra cinsiyyətlə şərtləndirilmiş müqavilələr
Tarixində 28 January 2020 & Saat 18:21

Cinsiyyət məsələsi müzakirə olunan qərardadlarda ( işdən öncə cinsiyyətə əsasən bir sıra əqd və müqavilələr bağlanmış və bir müddətdən sonra cinsiyyət dəyişmişdir.) bağlanmış müqavilələrin hökmü nədir? Öz-özünə pozulurmu? Əgər razılığa gəlinsə, necə?

Ünvan (cinsiyyət) şərt olunan belə müqavilələrdə cinsiyyət dəyişdirilsə, qarşı tərəf “şərti pozmaq” ixtiyarından istifadə edə bilər.

... MÖVZUNUN DAVAMI

2576 Görüş

Cinsiyyətin “xonsa” (həm kişi, həm də qadın cinsiyyət orqanı olan şəxs) olaraq dəyişdirilməsi
Tarixində 28 January 2020 & Saat 18:21

Bir şəxs yeni cinsiyyətə sahib olmaq və əvvəlki cinsiyyətini dəyişdirmək üçün “xonsanı” yeni cinsiyyət kimi seçə bilərmi?

Bu iş bəzi vacib əməllərin tərk edilməsi və bəzi haram əməllərin yerinə yetirilməsi ilə nəticələndiyinə görə  və eyni zamanda ilahi hüquqlar riayət olunması baxımından  caiz deyildir.

... MÖVZUNUN DAVAMI

2803 Görüş