pic
pic

SUALLAR VƏ CAVABLAR

Sualınızı soruşun
Ruh haqqında məlumat
Tarixində 16 December 2019 & Saat 17:48

Salamun aleykum
Qurani-kərimin İsra surəsində ruh haqında sual edilir, lütfən ruh barəsində məlumat verərdiniz, ruh nədir?

Bismilləhir-Rahmənir-Rahim

Salamun aleykum

Ruh nədir?

Mübarək İsra surəsinin 85-ci ayəsində qeyd olunan ruh haqqında müxtəlif təfsirlər nəql edilmişdir:

Məsumlardan kömək istəmək caizdirmi?
Tarixində 16 December 2019 & Saat 17:48

Salamun aleykum
Sual: Quani-kərimdə və səhih hədislərdə ancaq Allah-taaladan kömək istəmək və hacət diləmək tövsiyə edildiyi halda nə üçün bəziləri həzrət Peyğəmbərdən (sallallahu əleyhi və alih) və Əhli-beytdən (əleyhimussəlam) hacət diləyirlər? Bu əməl Quran ayələri və Peyğəmbər (sallallahu əleyhi və alih) hədisləri ilə təzadlı deyildirmi?


Bismilləhir-Rahmənir-Rahim

Salamun aleykum

Cavab: Allah-taaladan kömək istəməyin doğru olması barəsində heç bir şəkk və şübhə yoxdur, lakin Allah-taala Özü və bəndələri arasında vasitə də qərar vermişdir ki, Qurani-kərim bu barədə buyurur:

MÖVZUNUN DAVAMI

842 Görüş

Peyğəmbərlərin zühur etdiyi torpaqlar
Tarixində 16 December 2019 & Saat 17:48

Sual:
Salamun aleykum
Nə üçün bütün peyğəmbərlər şərqdə zühur etmişlər və avropa ölkələri və qərbdə peyğəmbər olmamışdır?

Bismillahir-Rahmənir-Rahim

Salamun aleykum

Bu suala cavab olaraq bir neçə məsələyə diqqət edilməlidir:

1-Bu ki, deyilir "nə üçün müəyyən bir məntəqədə peyğəmbərlər çox olmuşlar?" Yaxud "müəyyən bir məntəqədə peyğəmbərlər gəlmişlər", bu məsələ İlahi məsləhətə əsasəndir, yəni "Allah-təala Özü daha gözəl bilir ki,... MÖVZUNUN DAVAMI

1563 Görüş

Həzrət Əli əleyhissəlamın fəzilətlərindən
Tarixində 16 December 2019 & Saat 17:48

Salamun aleykum
Qurani-Kərimdə Əmirəl-Möminin Əli əleyhissəlamın şənində ayə və ya ayələr nazil olmuşdurmu? Lütfən əgər vardırsa bəyan edin


Bismilləhir-Rahmənir-Rahim

Salamun aleykum

Cavab:

Həzrət Əli əleyhissəlamın şənində bir çox Quran ayələri nazil olmuşdur, bəzi alimlər onların sayını 300-ə qədər demişlər. Bunlardan məşhur... MÖVZUNUN DAVAMI

1038 Görüş

Əyyame Fatimiyyə (əleyhasəlam)
Tarixində 16 December 2019 & Saat 17:48

Salamun aleykum
Sual:
Birinci və ikinci “Fatimiyyə” günləri neçə gündür?
“Fatimiyyə” günlərində neçə gün əzadarlıq etmək xüsusunda rəvayət varmı?

Bismilləhir-Rahmənir-Rahim

Salamun aleykum və rəhmətullah

Cavab:

Möminlərin “Fatimiyyə” günlərində neçə gün əzadarlıq və matəm... MÖVZUNUN DAVAMI

961 Görüş