pic
pic

SUALLAR VƏ CAVABLAR

Sualınızı soruşun
Həzrət Əli əleyhissəlamın fəzilətlərindən
Tarixində 09 December 2019 & Saat 02:22

Salamun aleykum
Qurani-Kərimdə Əmirəl-Möminin Əli əleyhissəlamın şənində ayə və ya ayələr nazil olmuşdurmu? Lütfən əgər vardırsa bəyan edin


Bismilləhir-Rahmənir-Rahim

Salamun aleykum

Cavab:

Həzrət Əli əleyhissəlamın şənində bir çox Quran ayələri nazil olmuşdur, bəzi alimlər onların sayını 300-ə qədər demişlər. Bunlardan məşhur... MÖVZUNUN DAVAMI

1033 Görüş

Qeyb elmindən xəbərdar olmaq
Tarixində 09 December 2019 & Saat 02:22

Sual: Allah-taaladan qeyri birisi qeyb elmindən xəbərdar ola bilərmi?

Bismilləhir Rahmənir rahim

Sualın cavabı:

Salamun aleykum

 Qurani-Kərimin ayələrinə istinadən həqiqətdə qeyb elmi tam və kamil surətdə Allah-taalanın ixtiyarındadır; bütün aləmə hərtərəfli şəkildə əhatə tapan yalnız Odur. Eyni halda Allah-taalanın bəzi layiqli bəndələri də İlahi... MÖVZUNUN DAVAMI

723 Görüş

“Aşura” ziyarətnaməsinin mötəbər təriqi (nüsxəsi)
Tarixində 09 December 2019 & Saat 02:22

Lütfən “Aşura” ziyarətnaməsinin oxunuşunun mötəbər və səhih tərzini kamil şəkildə, bütün surətlərini bəyan edin

Bismilləhir-Rahmənir-Rahim

Salamun aleykum

Cavab) “Aşura” ziyarətnaməsinin kamil oxunuşunun bir nümunəsi elə həmin keyfiyyətlədir ki, “Məfatihul-cinan” kitabında Əlqəmənin vasitəsilə: – yüz lənət, salam və duaya şamil olmaq surətində – nəql edilmişdir. Tarixi sənədlərin tədqiqi üçün isə “Aşura” ziyarətnaməsinin şərhində yazılan kitablara, o cümlədən, (Tehraninin) “Şifaus-sudur”, yaxud “məzar” ünvanında təlif edilmiş... MÖVZUNUN DAVAMI

1113 Görüş

Əhli-Beytə (əleyhimussəlam) məhəbbət, sünni mənbələrdə
Tarixində 09 December 2019 & Saat 02:22

Salamun aleykum
Bəzən Həzrət Rəsulullahın (sallallahu əleyhi və alih) Əhli-Beytinə (əleyhimussəlam) göstərilən məhəbbət Allah-taala dərgahında ibadətlərin qəbul olunması şərti kimi qiymətləndirilir. Bu mövzunun təsdiqində Quran Kərim və sünni mənbələrində dəlil və sübut varmı?

Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim

Salamun aleykum

Allah-taala Quran Kərimdə buyurur: (Maidə surəsi, ayə 67)

 “يا أَيهَا الرسُولُ بَلغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبكَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلغْتَ رِسَالَتَهُ وَ اللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ الناسِ إِن... MÖVZUNUN DAVAMI

1380 Görüş

Məsumlara (əleyhimussalam) təvəssül etmək
Tarixində 09 December 2019 & Saat 02:22

Əhli Beyt əleyhimussalama təvəssül edib Məsumlardan kömək istəmək şəriət baxımından necə əsaslanır?


<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Bismihi Taala

Salamun aleykum

Allah taaladan qeyrisindən kömək... MÖVZUNUN DAVAMI

1340 Görüş