pic
pic

Elmi hövzələrin sünnətini diriltmək və tələbələrin dərsdən qabaq yeni dərsi mütaliə zərurəti. - İCLAS 4

  • Tarixində 19 November 2017
Mətləbin xülasəsi

Söhbətin əvvəlində Allaha şükür keçən ildən cənab tələbələrin başladığı yeni dərsi mütaliə görə ki, öz istəyimizlə oldu və bəzi tələbələr 10-15 dəqiqə dərsin başlamasından öncə yeni dərsi mütaliə əvvəla buna əhəmiyyət verən cənablara təşəkkür edirəm.Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim

 

Elmi hövzələrin sünnətini diriltmək və tələbələrindərsdən qabaq yeni dərsi mütaliəzərurəti.

 

Söhbətin əvvəlindəAllaha şükür keçən ildən cənab tələbələrin başladığı yeni dərsi mütaliə görəki, öz istəyimizlə oldu və bəzi tələbələr 10-15 dəqiqə dərsin başlamasından öncəyeni dərsi mütaliə əvvəla buna əhəmiyyət verən cənablara təşəkkür edirəm.İkinci, təkid edirəm ki, bu iş Nəcəf və Samirada olan elmi hövzələrdə mütəmadiolaraq keçirilib və təcrübə əsasında məlum olub ki çoxlu təsirləri var. Təsirlərindənbiri odur ki, yeni dərsdən qabaq keçmiş dərsi izah edən şəxs üçün çoxfaydalıdır. İkinci də, keçmiş dərsi yeni bir bəyanla yenidən eşidəndə çoxxeyirli olur. Məhz buna görə də, təkid edirəm ki, cənablar imkan daxilində buproqramda iştirak etsinlər və bunu dörd-beş nəfərlə məhdudlaşdırmayın. Çalışınbu proqramda iştirak edən tələbələrdən başqa tələbələr də, inşallah bundanistifadə etsinlər.

Başqa birmətləbi də ərz etmək istəyirəm və o budur ki, yeni dərsi mütaliə etməkdə iştirak edən hər kəsinbizim fənnimizə, nəzərimizə, düşüncələrimizə hər hansı bir iradı varsa bunumütləq bəyan etsin və birdən elə düşünməyin ki, bu yeni dərsi mütaliə onəzəriyyənin təkidi üçündür. Biz " حق الطاعة– itaətin hüququ(ya haqqı)" bəhsində " حق الطاعة- həqqut-taət"i inkar etdik. İndi sizlərdən birinin bunun əleyhinə bir sübutu yaxud əlavə nəsözü olsa burada bəyan etsin və mən də bundan şad olaram. Buna görə də, istəyimbudur ki, bu proqrama çox əhəmiyyət verilsin.

3173 Görüş

Sizin nəzəriniz

Təhlükəsizlik Kodu
Əlavə mətləblər...
Dərslərin açar sözlərinin təkmilləşdirilməsinə kömək edin

Bu dərs üçün açar söz təklif edin
Mətləbin xülasəsi

Söhbətin əvvəlində Allaha şükür keçən ildən cənab tələbələrin başladığı yeni dərsi mütaliə görə ki, öz istəyimizlə oldu və bəzi tələbələr 10-15 dəqiqə dərsin başlamasından öncə yeni dərsi mütaliə əvvəla buna əhəmiyyət verən cənablara təşəkkür edirəm.

Son hadisələr