pic
pic

Əllamə Hillinin (r.ə) oğlu Fəxrul Muhəqqiqinə (r.ə) vəsiyyəti - İCLAS 5

  • Tarixində 19 November 2017
Mətləbin xülasəsi

Əllamə Hillinin Qəvaid kitabının sonunda oğlu Fəxrul Muhəqqiqinə olan vəsiyyətini ərz edirəm ki, o vəsiyyətdə buyurur: indiki yaşım əlliyə çatıb və altmış yaşa daxil olmuşam özümə lazım bilirəm ki, vəsiyyət yazım.Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim

 

Əllamə Hillinin (r.ə) oğlu Fəxrul Muhəqqiqinə (r.ə)vəsiyyəti

 

ƏllaməHillinin Qəvaid kitabının sonunda oğlu Fəxrul Muhəqqiqinə olan vəsiyyətini ərzedirəm ki, o vəsiyyətdə buyurur: indiki yaşım əlliyə çatıb və altmış yaşa daxilolmuşam özümə lazım bilirəm ki, vəsiyyət yazım.

ƏllaməHilli orada olduqca yaxşı nöqtələr qeyd edib ki, onlardan birində belə buyurur:Fəxrul Muhəqqiqin cənablarına sifariş edir ki, alimlərlə yoldaşlıq et və biryerdə ol. Bu, kamilliyə çatmaq üçün tam bir hazırlıq yaradır.

Elmi hövzələrin qədim sünnəti: böyüklərdən mənəvi və elmi faydalanmaq

Bu qədimhövzələrin cəhətlərindən biri idi ki, cavan tələbələr çox vaxt böyüklərin vəalimlərin yanına gedər, onlardan mənəvi və elmi cəhətdən faydalanardı. İndi birqədər, əlbəttə təəssüflər olsun bir qədərdən çox bu (yəni alimlərdən istifadəetmək) solğun olub və bizim hövzələrdə yoxdur. Həqiqi elmi və mənəvi kamilliyəçatan böyüklərimizin həyatını təhqiq edəndə mühüm cəhətlərdən birinin bu məsələolduğunu görürük. Elə şəxslər var idi elmi cəhətdən güclü idi amma alimlərləyoldaşlıq və onlarla elmi mübahisələr edərək onlardan faydalanardılar. Nəzərəçarpır ki, gərək hər tələbə böyük bir şəxsi nəzərdə tutub onun yanına getsin vəondan faydalansın. Qədimdə tələbə ilə böyüklər və ustadlar arasında güclü əlaqəvar idi. Amma indi bu əlaqə azalaraq başqa bir şəklə düşüb və tələbələrin özarasında əlaqə çoxalıb ki, bu da problemlərin öz aralarında bəyan etməsinə səbəbolur. Amma özünü gözəlləşdirən və elmi cəhətdən həqiqətən güclü olan insanlarlaget-gəl etməyin çoxlu faydaları vardır ki, gərək həyatınızda buna diqqət edəsiniz.Əgər ondan qafil olsanız bərəkətlərindən və təsirlərindən məhrum olarsınız.         

3300 Görüş

Sizin nəzəriniz

Təhlükəsizlik Kodu
Əlavə mətləblər...
Dərslərin açar sözlərinin təkmilləşdirilməsinə kömək edin

Bu dərs üçün açar söz təklif edin
Mətləbin xülasəsi

Əllamə Hillinin Qəvaid kitabının sonunda oğlu Fəxrul Muhəqqiqinə olan vəsiyyətini ərz edirəm ki, o vəsiyyətdə buyurur: indiki yaşım əlliyə çatıb və altmış yaşa daxil olmuşam özümə lazım bilirəm ki, vəsiyyət yazım.

Son hadisələr