pic
pic
Əhli-Beytin (əleyhimussəlam) kəraməti

Əhli-Beytin (əleyhimussəlam) kəraməti

  • Tarixində 22 July 2018
  • Saat 18:37

Hicri-qəməri tarixində zil-qə`də ayının 1-dən 11-nə qədər olan tarix “Əhli-Beyt əleyhimussəlamın kəramət günləri” olaraq adlandırılır. Ona görə ki, bu iki tarix Əhli-beytin (əleyhimussəlam) iki mübarək təvllüd günü ilə müsadifdir

MÖVZUNUN DAVAMI
Namazın həqiqəti onun birinci rükətində təcəlli edir

Namazın həqiqəti onun birinci rükətində təcəlli edir

  • Tarixində 22 July 2018
  • Saat 18:37

Həzrət Ayətullah Muhəmməd Cavad Fazil Lənkəraninin (Allah ömrünə bərəkət versin) "Namazın sirləri və ədəb qaydaları" mövzusunda buyurduğu dəyərli çəxəşlarından

MÖVZUNUN DAVAMI
Həzrət Cəfər ibn Muhəmməd əs-Sadiq əleyhiməssəlamın şəhadəti

Həzrət Cəfər ibn Muhəmməd əs-Sadiq əleyhiməssəlamın şəhadəti

  • Tarixində 22 July 2018
  • Saat 18:37

Hicri-qəməri 1439-cu il şəvval ayının 25-i, miladi 2018-ci il iyul ayının 9-u imamət və xilafət səmasının parlaq ulduzu Peyğəmbər (sallallahu əleyhi və alih) canişinlərinin altıncısı həzrət Cəfər ibn Muhəmməd əs-Sadiq əleyhiməssəlamın şəhadət günüdür. Bu əzəmətli müsibəti ilk növbədə zamanın imamı həzrət Bəqiyyətillah, Hüccət ibn Həsənə (əccəlallahu taala fərəcəhuş-şərif)...

MÖVZUNUN DAVAMI
Həzrət Həmzənin (əleyhissəlam) şəhadət günü

Həzrət Həmzənin (əleyhissəlam) şəhadət günü

  • Tarixində 22 July 2018
  • Saat 18:37

Hicri-qəməri 1439-cu il şəvval ayının 15-i, miladi 2018-ci il iyun ayının 29-u həzrət Peyğəmbərin (sallallahu əleyhi və alih) hörmətli əmisi həzrət Həmzənin (əleyhissəlam) şəhadət günüdür. Bu qəmli günü bütün müsəlmanlara təsəlli və başsağlığı deyirik.

MÖVZUNUN DAVAMI
Namaz, Allah-təalanın insanı Behişdə daxil etməsi üçün əhd-peymanıdır

Namaz, Allah-təalanın insanı Behişdə daxil etməsi üçün əhd-peymanıdır

  • Tarixində 22 July 2018
  • Saat 18:37

Həzrət Ayətullah Muhəmməd Cavad Fazil Lənkəraninin (Allah ömrünə bərəkət versin) "Namazın sirləri və ədəb qaydaları" mövzusunda buyurduğu dəyərli çəxəşlarından

MÖVZUNUN DAVAMI