pic
pic

SUALLAR VƏ CAVABLAR

Sualınızı soruşun
Müvəqqəti izdivacın dəlil və sübutu
Tarixində 17 December 2017 & Saat 01:50

Salamun aleykum

Sual: Lütfen, siğə adlanan müveqqeti izdivacın şerietimizde olmasına dair cavab verərdiniz; əgər bu hökmün esası varsa, dini mənbələrdən onun dəlil ve sübutunu gətirərdiniz


Bismillahir-Rahmənir-Rahim

Salamun aleykum

Cavab:

İslamdaizdivac və evlənmə iki cürdür: daimi və müvəqqəti. Qurani-Kərimin “Nisa” surəsi24-cü ayədə buyurur:

"وَالْمُحْصَنَاتُمِنَ النِّسَاءِ إِلاَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْوَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْمُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّفَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَاتَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًاحَكِيمًا"

“(Qeyri-müsəlmanlardan əsir olaraq) sahibolduğunuz (cariyələr) müstəsna olmaqla, ərli qadınları almaq Allahın yazısı(hökmü) ilə sizə (haram edildı). Öz mallarınızı sərf etməklə bunlardanbaşqaları ilə evlənmək sizə halaldır, bir halda ki, iffətli olasız vəzinakarlığa yol verməyəsiz. Mütə (müvəqqəti evlənmə və yaxınlıq) etdiyinizqadınların mehrlərini verməyiniz vacibdir. (Mehr) müəyyən olduqdan sonra (əqdinvə ya mehrin vaxtı və miqdarı barəsində) aranızda razılaşdığınız şeydən ötrüsizə heç bir günah yazılmaz. Şübhəsiz, Allah-taala (hər şeyi) bilən və hikmətsahibidir.”[1]

Deməli,daimi evlənməyin halal olması barəsində heç bir şübhə yoxdur və bütün məzhəblərdəbunu qəbul edirlər, amma şəriətimizdə müvəqqəti izdivacın halal olması barəsindəəhli-təsənnün və şiələr arasında fərqli nəzərlər vardır. Əhli-təsənnün bu şəriəthökmünün İslam dinində əvvəllər olub və sonradan nəsx edilməsini (götürülməsini)iddia edirlər. Lakin onlar öz iddialarını isbat etmək üçün heç bir tutarlı dəlildə gətirməyiblər, əksinə şiələr Qurani-Kərimin dəyişməz ayəsinə əsaslanaraq buhökmün sabit qalmasını və Peyğəmbəri-əkrəmin (sallallahu əleyhi və alih) həyatınınsonuna kimi, eləcə də o Həzrətin vəfatından neçə illər sonraya qədər müsəlmanlararasında icra edilməsini və təbii ki, hazırda da qüvvədə olmasını sübut edirlər.

Bu əsasla,xalqımız arasında “siğə” adlanan şəriət hökmü olan “mütə”nin vacib şəraitindənbiri budur ki, əgər bir kəslə yaxınlıq edilərsə, gərək onun qarşılığı və haqqıödənilsin. Əlbəttə bütün şəriət hökmlərinin icrasında bir sıra şərait vəqaydaların riayət edilməsi lazım olduğu kimi “mütə” məsələsində də dəqiq və zərifşərtlər vardır. Çox təəssüflər olsun ki, bu hökmü istər təsdiq, istərsə də tənqidedən, dini savadı olmayan bəziləri bu barədə öz araşdırmalarını açıqlayaraq,çox hallarda qəbul edilməz səhvlərə yol verirlər. Lakin bu mövzu bəhsimizdənxaricdir və bu barədə danışmaq üçün ayrı bir vaxt tələb olunur.

[1] Nisa surəsi, ayə 24

766 Görüş