حكم تدليس ازدواج فرد مبتلا HIV با فرد سالم - پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی
pic
pic
حكم تدليس ازدواج فرد مبتلا HIV با فرد سالم
در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ & ساعت ۱۵:۲۴

حكم تدليس ازدواج فرد مبتلا HIV با فرد سالم چيست؟ مسئوليت پرداخت مهريه و ساير حقوق زن با زوج يا زوجه است يا مدلس؟


احکام تدليس در اين ازدواج جاري نيست.

۱۹۳ بازدید

کلید واژه ها: ايدز HIV