ايدز از عيوب موجب فسخ نکاح
در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ & ساعت ۱۵:۵۱

آيا ميتوان ابتلا به ايدز را در شمار عيوب موجب فسخ نكاح (غيرمنصوص) در نظر گرفت كه حق فسخ براي دو طرف محفوظ است؟


خير اين امر موجب فسخ نکاح نمي باشد مگر اينکه شرط سلامت از اين بيماري يا از کليه بيماريها شده باشد.

۱۴۵ بازدید

کلید واژه ها: ايدز HIV