سوال خود را بپرسید

۲۵ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۴۰

آيا كسي كه از روي آگاهي باعث ابتلاي خود به HIV و ايدز شده است مستحق جرائم تعريزي است؟

پاسخ :


بلی جنایت بر نفس است و حرام است و استحقاق تعزیر را دارد.

کلمات کلیدی :

ايدز HIV

۱,۶۱۱