pic
pic
خوردن الکل سفيد براي درمان
در تاریخ ۲۲ تیر ۱۳۹۶ & ساعت ۱۸:۵۸

آيا مصرف خوراكي الكل سفيد كه براي درمان بيماريهاي قلبي بعضا از سوي پزشكان توصيه مي‌‌شود، مجاز است؟

اگر مست کننده نباشد اشکالي ندارد، و اگر مست کننده است جايز نيست.
در روايات هم وارد شده که خداوند شفا را در حرام قرار نداده و بعيد است که پزشکان توصيه به خوردن الکل کنند.
در هر حال اگر پزشکي متدين تشخيص دهد که براي معالجه لازم است و راه معالجه منحصر به آن باشد، به اندازه توصيه پزشک اشکال ندارد.

۸۰۸ بازدید