pic
pic
خواندن نماز شب قبل از نيمه شب
در تاریخ ۲۲ تیر ۱۳۹۶ & ساعت ۱۹:۰۱

وقت نماز شب از نيمه شب تا اذان صبح است. حال اگر کسي نتواند تا نيمه شب بيدار بماند و يا بعد از اذان صبح بيدار شود، آيا مي‌‌تواند نماز شب را قبل از نيمه شب يا بعد از اذان صبح بخواند؟

مسافر و کسي که براي او خواندن نافله شب بعد از نصف شب سخت است يا ترس آن دارد که به وقت بيدار نشود، مي‌‌تواند آن را در اوّل شب بجا آورد و اگر بعد از اذان صبح بخواند به عنوان قضا خوانده مي‌‌شود.

۹۶۲ بازدید