pic
pic
تراشيدن مو در فاصله بين عمره و حج تمتع
در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ & ساعت ۱۷:۲۵

آیا حد فاصله میان عمره تمتع و حج تمتع می‌‌توان موهای سر را تراشید یا کوتاه کرد؟


اشکالی ندارد اگر چه بهتر اجتناب است.

۵۴۱ بازدید