pic
pic
تقدم بانوان در صفوف جماعت در مسجد الحرام
در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ & ساعت ۲۰:۱۰

در ایّام حج هنگام نماز خواندن پشت مقام ابراهیم معمولا تقدم و تأخر میان آقایان و خانمها رعایت نمی‌شود.
گاهی خانمی کنار یک آقا به نماز می‌ایستد و گاهی آقایی پشت سر خانمی برای نماز قامت می‌بندد.
آیا اینگونه نماز خواندن صحیح است یا باید اعاده شود؟
البته در صورت لزوم اعاده، احتمال این که این وضع تکرار شود کاملا وجود دارد.
همچنین در نمازهای جماعت مسجدالحرام با اینکه مأموران تلاش زیادی می‌کنند تا صفوف جماعت آقایان جدا از خانم‌ها باشد، اما در مواقعی موفق نمی‌شوند و اختلاط بین صفوف آنان ایجاد می‌شود در این صورت نیز آیا اعاده نماز لازم می‌‌باشد؟


در مسجد الحرام در نماز طواف، چنانچه زن موازی یا مقدم بر مرد باشد اشکالی ندارد و در نمازهای دیگر احتیاط، رعایت آن است.

۵۳۰ بازدید