pic
pic
وقف بودن زمين درختهای موقوفه
در تاریخ ۱۷ دی ۱۳۹۷ & ساعت ۱۳:۱۳

مقداري درخت‌‌ توت است، که همه می‌‌دانند وقف است و همه مردم استفاده می‌‌نمایند. آیا زمین آن درخت‌‌ها هم وقف است یا خير؟


خیر، دلیلی بر تابعیت زمین از درخت در مورد وقف نیست. البته کسی هم نمی‌‌‌تواند مدعی مالکیت زمین شود، مگر با دلیل معتبر.


۱۱۰ بازدید

کلید واژه ها: وقف درخت وقفي زمين وقفی