pic
pic
تعلق مهریه بعد از تغییر جنسیت
در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۳۹۰ & ساعت ۱۵:۳۶

اگر زن جهت تغییر از شوهر خود اذن گرفته باشد، چه مقدار مهریه به وی تعلق خواهد گرفت و اگر اذن نداشته باشد چه مقدار؟

اذن شوهر ملازمه‌ای با سقوط مهریه ندارد

۱,۲۲۶ بازدید

کلید واژه ها: مهریه تغییر جنسیت زن