حکم دیرکرد اقساط بانکی
در تاریخ ۰۸ آبان ۱۳۹۰ & ساعت ۱۳:۰۰

مبلغي که بانک يا مؤسسات مالي دولتي يا غير دولتي، بعنوان «ديرکرد اقساط بانکي» از مشتري مي‌گيرند، چه حکمي دارد؟

گرفتن دیرکرد؛ ربا و حرام می‌باشد، مگردر صورت اضطرار.

۵۵۲ بازدید

کلید واژه ها: دیرکرد اقساط