pic
pic
مواد غذایی حاوی الکل
در تاریخ ۰۸ آبان ۱۳۹۰ & ساعت ۱۳:۱۵

نظر حضرتعالي در خصوص شکلاتها و يا بعضي از شيرينیجات که الکل دارند چیست؟

اگر از الکل مسکر در آنها استفاده نشده باشد، خوردن آنها اشکالی ندارد.

۸۶۸ بازدید

کلید واژه ها: مواد غذایی حاوی الکل