pic
pic
آيا مي‌توان به امام جماعت مساجد اقتدا كرد؟...
در تاریخ ۰۹ آبان ۱۳۹۰ & ساعت ۱۴:۵۰

آيا مي‌توان به امام جماعت مساجد اقتدا كرد؟ آيا آنها تمام شرايط را دارند؟


همین مقدار که جمعی از مؤمنین به او اقتدا کنند کفایت می‌کند، مگر آنکه علم به خلاف آن داشته باشید.

۹۲۸ بازدید