pic
pic
احترام به والدین
در تاریخ ۱۱ آبان ۱۳۹۰ & ساعت ۱۵:۲۵

بنده جواني هستم و پدر پيري دارم، اما پدر بنده خيلي گير مي‌دهد و مرا اذيت مي‌کند. لطفا راهنمایی کنید من چه کنم و چه رفتاري داشته باشم و چه جاهايي به حرفهاي او گوش کنم؟ در ضمن فکر مي‌کنم که او عصبي باشد. خدا مرا ببخشد و شما را خير دهد.

تا می‌توانید صبر کنید و از او تبعیت کنید. این کار آثار فراوانی در زندگی دنیوی و اخروی شما خواهد داشت. بنابراین مادامی که از شما توقع معصیت و گناه خداوند را نداشته باشد از او تبعیت کنید.

۸۴۶ بازدید