سوال خود را بپرسید

۲۵ شهریور ۱۳۹۲ ساعت ۱۷:۳۹

عموی من پیر است و ازدواج نکرده تا حالا برادرم به او کمک می‌‌کرد ولی برادرم دچار بیماری شده و کار نمی‌‌کند پدرم هم پیر است و توانایی کار ندارد حالا آیا صدقه به عموی من می‌‌رسد؟ چون حالا در وضعیت بدی قرار دارد. آیا فطریه به او تعلق می‌‌گیرد؟

پاسخ :


بلی صدقه به عموی شما که پیر و فقیر است می‌‌رسد. می‌‌توانید صدقه و یا فطریه خود و دیگران را به او بدهید.

کلمات کلیدی :

زکات فطره دادن فطریه به فامیل دادن صدقه به فامیل فقیر

۲,۴۹۹