pic
pic
عده طلاق در صورت عدم تماس با همسر
در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۲ & ساعت ۱۷:۴۲

من حدود 8 ماه است كه به منزل پدرم آمده و در اين مدت هيچگونه تماسي با همسرم نداشته‌‌ام. حال با حق طلاقي كه همسرم بمن داده بود در حال جدا شدن و طلاق هستم. ميخواستم بپرسم من بايد عده نگه دارم؟ و چه مدت بايد عده نگه دارم؟


اگر بعد از ازدواج با شوهر خود حتی برای یک مرتبه نزدیکی کرده باشید و دخول به مقدار ختنه گاه یا بیشتر صورت گرفته باشد، هرچند بعد از آن سالها از هم جدا زندگی کرده باشید، باید بعد از طلاق، عده نگهداری کنید.

عده طلاق آن است که سه حیض باید عده بگیرید. یعنی طلاق که در ایام پاکی جاری می‌‌شود و بعد از خوانده شدن صیغه طلاق باید دو حیض ببینید و پاک شوید و حیض سوم را ببینید و با دیدن و شروع حیض سوم عده تمام می‌‌شود.

البته اگر در سن زن هایی باشید که حیض می‌‌بینند ولی به هر دلیلی حیض نبینید باید سه ماه عده نگهداری کنید.

۱,۷۸۵ بازدید