pic
pic
زکات فطره شخص فقیر
در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۲ & ساعت ۱۷:۵۳

فطريه و کفاره‌ي روزه‌‌ي فرد بيماري که وضعيت مال خوبي ندارد چگونه مي‌‌باشد؟


کسی که بیمار و فقیر است و هزینه زندگی خود را ندارد و نمی‌‌تواند مخارج خودرا طبق متعارف تامین کند، زکات فطره بر او واجب نیست.

۸۷۲ بازدید