pic
pic
بدعت تراویح و دست بسته نماز خواندن
در تاریخ ۲۴ دی ۱۳۹۲ & ساعت ۱۷:۱۰

همانطور که می‌‌دانیم، بدعت نماز تراویح توسط خلیفه دوم واقع شد. لطفاً بفرمائید که بدعت دست بسته نماز خواندن را چه کسی ایجاد کرده و از چه زمانی شروع شده است؟


ظاهر این است که  بدعت دست بسته خواندن نماز نیز توسط خلیفه دوم رواج پیدا کرد.
نقل شده که وقتي اسيران ايراني را نزد خلیفه دوم آوردند، عمر بن خطاب آنها را دست بسته ديد و پرسيد: چرا چنين كرده‌‌ايد؟ گفتند: رسم ما ايرانيان اين است كه در برابر پادشاهانمان چنين مي‌‌ايستيم.
عمر بن خطاب از اين حالت خوشش آمد و دستور داد از اين پس در نماز چنين بايستند و مردم هم مطابق دستور عمل كردند و به اين ترتيب دست بستن در نماز در مذهب اهل سنت به عنوان یک سنت صحابه پذیرفته شد.

۱,۰۲۴ بازدید