pic
pic
نجاست فرش و وسايل منزل با مني
در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۳ & ساعت ۱۴:۲۰

قسمتي از فرش به اندکي مني آغشته شده و فراموش کرديم آن قسمت را تطهير کنيم. بعد از گذشت چند ماه، نادانسته اقدام به کشيدن شامپو فرش نموده و مقداري از آن مايع(شامپوفرش) به روي مبل و لوازم ديگر ‍پاشيده شد. بعد از آن با دستمال مرطوب اقدام به پاک کردن مبل و ديگر لوازم منزل نموديم و بعد از تميز کردن متوجه شديم که قبلا آن نقطه از فرش را پاک نکرده بوديم. در حال حاضر، فرش شسته شده، اما وسايل را به علت نوع جنسشان نمي‌‌شود شست يا آب کشيد. وظيفه چيست؟

اگر یقین ندارید که شامپو فرش با قطره نجس ملاقات پیدا نموده است، مبل و لوازم دیگر محکوم به طهارت است. 

اما اگر یقین به ملاقات شامپو فرش با قطره منی پیدا کنید و سپس یقین کنید که همان قطراتی که ملاقات با منی کرده روی مبل یا سائر لوازم ریخته، در این صورت نجس است.

۲,۴۲۵ بازدید