pic
pic
اداي سگ درآوردن در هيئات مذهبي
در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۳ & ساعت ۱۸:۴۲

در يک هيأت عزاداري، افرادي هستند که در هيئت اداي سگ در مي‌‌آورند، چهاردست و پا مي‌‌نشينند و سر خود را به بالا و پايين تکان مي‌‌دهند. آيا اين کار درست است؟ افراد ديگري هستند که علاوه بر اين حرکت، قلاده نيز مي‌‌بندند.


در آوردن ادای سگ در هیئت و انداختن قلاده بر گردن و امثال این امور، سبب وهن مذهب و عزاداری و موهون شدن قضیه عاشورا و امام حسین(ع) حساب می‌شود و هر کاری که موجب وهن مذهب و عزاداری شود حرام می‌باشد.

۱,۵۴۹ بازدید