pic
pic
هروله کردن در عزاداری
در تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۹۳ & ساعت ۱۸:۲۰

حکم هروله کردن در مجالس سینه زنی و عزاداری چیست؟

هروله در اسلام فقط در قسمتى از سعى بين صفا و مروه براى مردان و هنگام گذر از وادى محسّر بعد از وقوف در مشعر الحرام به عنوان يك عمل مستحب وارد شده است و در غير اين دو مورد به عنوان يك عمل مستحب نيست و سعي شود که به نحو متعارف عزاداري انجام شود و از هروله خود داری شود و اگر هروله کردن موجب وهن عزاداری شود جایز نیست.

۱,۷۳۱ بازدید