pic
pic
فروش اشیا هدیه شده به هیئت
در تاریخ ۰۳ آبان ۱۳۹۳ & ساعت ۱۹:۰۹

آيا جايز است پارچه و دستمال هايى را كه ايام محرم بر روى علم مى بندند بفروش برسانند و در عزادارى و تعمير حسينيه مصرف نمايند؟

اگر در مراسم عزادارى مورد نياز نباشد و زائد بر متعارف باشد مى توانند بفروشند و به مصارف عزادارى و احتياجات حسينيه ها برسانند و بهتر است كه از اهداكنندگان كسب اجازه كنند و براى مشترى هر گونه تصرفات جايز است.

۲,۰۶۹ بازدید