pic
pic
استفاده از رُژ لب براي روزه
در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۹۵ & ساعت ۱۲:۲۰

استفاده از رُژ لب براي روزه دار اشكال دارد؟

اگر چيزي فرو نرود اشكال ندارد.

۳۲۶ بازدید