pic
pic
قصد برگشت به وطن قبل از اذان ظهر در ماه رمضان
در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۹۵ & ساعت ۱۴:۴۰

اگر شخصي قصد مسافرت داشته باشد و قصد کند قبل از اذان ظهر به وطن خويش باز گردد ولي موقع بازگشت در بيست کيلو متري شهر خود باشد روزه شخص مورد نظر چگونه است؟

چنانچه در موقع اذان ظهر در جائي باشد كه اذان شهر را بطور متعارف نمي شنود و يا ديوار آخرين منزل شهرش را نمي بيند روزه اش صحيح نيست و بعدا بايد آن را قضا کند.

۱,۲۸۸ بازدید