pic
pic
وضعیت روزه دانشجو در حال تردد بین دو شهر
در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۹۵ & ساعت ۱۰:۳۱

کسي که در شهر ديگري دانشجوست و در آنجا خانه اجاره کرده است و در هفته 6 روز در آن شهر و 1 روز در شهر ساکن است وضعيت نماز و روزه اش چگونه است؟

در فرض سؤال تا زماني که چنين رفت وآمد داشته باشيد و ده روز در يک جا نمانيد نماز شما در همه جا تمام و روزه هاي شما صحيح است .

۸۱۰ بازدید