pic
pic
وضعیت روزه دانشجو در حال تردد بین دو شهر
در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۹۵ & ساعت ۱۰:۳۳

اگر شخصي هر روز قبل از اذان ظهر از شهر محل سکونت خود به قصد تحصيل به شهر ديگري مسافرت نمايد و بعد از اذان مغرب مراجعت نمايد حکم نماز در محل تحصيل و روزه وي چگونه است؟

در فرض سئوال تا زماني که به اين نحو در رفت و آمد است ، نماز و روزه او تمام است.

۸۳۱ بازدید