pic
pic
لزوم غسل مغرب و عشای شب قبل برای صحت روزه مستحاضه
در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۹۵ & ساعت ۱۰:۵۷

آيا صحت روزه مستحاضه اين است که غسل مغرب و عشاي شب قبل را انجام داده باشد يا خير؟

بنابر احتياط واجب بايد انجام دهد .

۷۵۶ بازدید