بخش "نماز" - پرسش و پاسخ - پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی
pic
pic
خصوصيات چادر در نماز
در تاریخ ۲۱ تیر ۱۳۹۶ & ساعت ۱۷:۴۴

ضخامت چادر تا چه اندازه براي نماز كافي است؟ در هر چادري بالاخره هاله‌‌اي از بدن و برق جواهرات پيداست، آيا اين چادرها مشكل دارد؟ چه چادري مناسب است؟

چادر بايد در حال نماز ساتر باشد، يعني جائي از مو و بدن پيدا نباشد، و اين امر را خودتان مي‌‌توانيد تشخيص دهيد. اگر سياهي مو يا سفيدی بدن از زير چادر پيدا باشد، نماز با آن صحيح نيست.

۲۸۶ بازدید

نماز خواندن با لباس آلوده به خون استحاضه
در تاریخ ۲۱ تیر ۱۳۹۶ & ساعت ۱۶:۳۲

1- نماز خواندن با لباس آلوده به استحاضه چه حکمي دارد؟
2- اگر اشکال دارد، آيا مي‌‌توان در اين مورد از مجتهد ديگري تقليد کرد که از نظر ايشان اشکال ندارد؟ اگر چنين کاري ممکن است، لطفا نام چند تن از اين مجتهدين را بفرماييد.
3- من براي آگاهي از اين سؤال کوتاهي کردم و مدتي با لباس آلوده نماز خواندم، چون در ذهنم بود که از نظر شما اشکال دارد، ولي مي‌‌توان از مجتهد ديگري تقليد کرد. آيا بايد نمازهايم را دوباره بخوانم؟

1- صحيح نيست.
2- از نظر همه باطل است.
3- آن نمازها را اعاده کنيد.

۲۹۹ بازدید

سوال از علت عادل نبودن امام جماعت
در تاریخ ۲۰ تیر ۱۳۹۶ & ساعت ۱۹:۴۷

آيا مي‌‌توان براي پي بردن به عدالت کسي(روحاني) با افرادي مشورت کرد و يا دليل عدم عدالت او را جويا شد؟ (آيا اين موارد غيبت محسوب مي‌‌شود؟)

بلي، براي احراز عدالت مي‌‌توان تحقيق کرد و حسن ظاهر هم کافي است و تحقيق، غيبت محسوب نمي‌‌شود. لکن جويا شدن از دليل عدم عدالت، وجهي ندارد، زيرا چيزي که لازم است در مورد امام جماعت تحقيق شود، عدالت است، نه تفحص در علت عدم عدالت.

۳۹۲ بازدید

راه تشخيص عدالت امام جماعت
در تاریخ ۲۰ تیر ۱۳۹۶ & ساعت ۱۹:۴۳

با توجه به بزرگي شهرها و مشکلات امروزي، از چه روش‌‌هايي مي‌‌توان به عدالت ائمه جماعات پي برد؟

اگر از اقتداي مؤمنين در مسجد به شخص، اطمينان حاصل شود که عادل است، کافي است.

۳۱۹ بازدید

استفاده از وسايل وارداتي ساخته شده با پوست حيوانات
در تاریخ ۲۰ تیر ۱۳۹۶ & ساعت ۱۹:۳۸

کيف، کمربند، لباس و تمام لوازمي که از پوست و چرم حيواناتي مثل سوسمار ، کرگدن، مار، روباه و غيره... تهيه شده و اغلب وارداتي است پاک هستند يا نجس؟ اگر نجس هستند، آيا خشک آنها هم نجس است؟ در کل استفاده از آنها چه حکمي دارد؟

پوست مار و سوسمار نجس نيست، لکن نماز خواندن با آن صحيح نيست.
پوست کرگدن و روباه اگر تذکيه نشده باشند نجس است، ولي دست زدن به آنها در صورتي که دست تر نباشد و يا آنها رطوبت نداشته باشند موجب نجاست نمي‌‌شود، لکن نماز خواندن با آنها جايز نيست.

۲۶۲ بازدید