pic
pic
محاسبه مهريه متعارف
در تاریخ ۲۴ دی ۱۳۹۷ & ساعت ۲۰:۳۸

در حال حاضر بیشتر تمرکز موضوعیت معضل مهریه، بر اساس کاهش تعداد آقایانی است که در زندان هستند.
ولی به نظر بنده موضوع خیلی فراتر از این حرفهاست و ادامه این رویه و قانون فعلی و عدم ارائه راهکار اساسی، عواقب بسیار سنگینی را در جامعه در پی خواهد داشت.
همانطور که مستحضرید مطالبه مهریه توسط اولیای زوجه هم پس از مرگ ایشان قابل دریافت می‌‌باشد. پس از مرگ شوهر نيز اولین موضوعی که‌ مورد مطالبه قرار گیرد مهریه زوجه بوده و همچنین یک هشتم ارث که با این افزایش قیمت سکه، عملا ارثیه‌‌ای به فرزندان نخواهد رسید و منجر به این خواهد شد که اکثر آقایان قبل از فوت خود، اموال خود را به نام ورثه نمایند و ممکن است حق و حقوق افراد زیادی پایمال گردد.
این موضوع به این دلیل در جامعه فراگیر نشده چون پدران و مادران ما سابقا جهت مهریه پول نقد را بعنوان مهریه انتخاب می‌‌کردند و با فرض محاسبه نرخ تورم، افزایش قیمت فاحشی را نداشته است. ولی در زمان فعلی که مهریه بر اساس سکه و قیمت روز می‌‌باشد، بحرانهایی را در آینده بوجود خواهد آورد.
با توجه به نظر برخی از مراجع معظم که فرموده‌‌اند مهریه به نرخ متعارف محاسبه گردد نه قیمت روز، در جهت روشن شدن مطلب فوق خواستم که موضوع رو با مثالی خدمت شما توضیح دهم:
پرداخت مهریه زوجه‌‌ای که به عنوان مثال در ۱۲ سال قبل ۲۰۰ سکه بوده با قیمت سکه هشتاد هزار تومانی، معادل حدود ۱۶ میلیون تومان می‌‌‌باشد، در حالی که با نرخ فعلی هر سکه حدود پنج ميليون تومان، همان مهریه به ۱ میلیارد تومان رسیده است.
۱۲ سال پیش حقوق کارگر حدود 200 هزار تومان بوده که الان به حدود يک ميليون يکصد هزار تومان رسیده، یعنی ۵/۵ برابر رشد داشته، ولی سکه از 80 هزار تومان به حدود 5 ميليون تومان، یعنی ۶۳ برابر افزایش یافته است.
نرخ افزایش قیمت سکه به هیچ عنوان با حقوق و درآمد افراد جامعه همخوانی ندارد و اگر این موضوع توسط قانونگذار بررسی و راهکار صحیحی اتخاذ نگردد، بزودی اکثر جامعه را درگیر این موضوع خواهد نمود.


به نظر حقیر نیز چنانچه در یک مدت زمان کوتاهی سکه یا هر چیز دیگری که مهر قرار داده شده، به صورت غیر متعارف تغییر کند، به طوری که آن تغییر در زمان عقد به هیچوجه نسبت به آن زمان در ذهن زوج خطور نمی‌‌کرده است، باید با توجه به متعارف در تغییر محاسبه گردد.

۱۳۴ بازدید

پرداخت تمام مهر در صورت شرط ضمن عقد
در تاریخ ۰۳ شهریور ۱۳۹۷ & ساعت ۱۸:۳۴


کسی که در عقد موقت، پنج سکه را به عنوان مهریه با شرط ضمن عقد که فقط رفت و آمد باشد(بدون رابطه زناشویی)، شرط کند، اگر زن بخواهد بعد از اتمام عقد، مهریه را مطالبه کند آیا مهریه نصف میشود؟


در فرض سوال باید تمامی مهر پرداخت شود. والله العالم

۱۸۶ بازدید

رضايت بعدی زن نسبت به عقد قبل
در تاریخ ۰۳ شهریور ۱۳۹۷ & ساعت ۱۴:۲۳

اگر مردی بدون اجازه و اطلاع، خانم غیر باکره‌‌ای را به صورت وکالتی به عقد خود درآورد(با رعایت شرایط صحیح خواندن صیغه عقد) و با آن خانم رابطه جنسی برقرار کند، و بعد از مدتی مرد به خانم بگوید که به صورت وکالتی او را به عقد خود درآورده است و خانم هم رضایت خود را اعلام کند، آیا آن رابطه جنسی، زنا خواهد بود؟
صحت عقد از لحظه خواندن آن خواهد بود یا از زمانی که زن رضایت خود را اعلام کند؟


با رضایت بعد عقد از حین وقوع معتبر است و در نتیجه رابطه جنسی هم زنا نیست.
آری، قبل از آن باید اجتناب کند، اما در صورت عدم اجتناب و رضایت لاحق، از عنوان زنا خارج است. والله العالم

۱۹۳ بازدید

شرط حق وکالت بذلِ مدت براي زن در عقد موقت
در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۶ & ساعت ۱۶:۱۳

اگر صيغه عقد موقتي بين يک زوج برقرار شده باشد مشروط بر اينکه خانم شرط کرده باشد که در صورت داشتن حق وکالت در بذلِ مدت، اين محرميت را مي‌پذيرم، و آقا هم براي رسيدن به هدف خود، آن شرط را بپذيرد، اما بعد از مدتي که خانم ختم محرميت را اعلام مي‌‌نمايد، آقا به اين دليل که اين شرط در جايي ثبت نشده، آن را انکار کند و بگويد که من اصلا متوجه شرط شما نشده‌‌ام. اکنون تکليف چيست؟
با توجه به اينکه تنها شرطِ خانم، داشتن حق بذلّ مدت بوده، حالا هم ختم محرميت را صراحتا اعلام نموده و خودش بر دروغگويي آقا اطمينان دارد. تکليف خانم چيست؟
آيا اگر آقا بگويد شرط را متوجه نشده‌‌ام،‌ اصلا آن عقد از اول صحيح بوده يا باطل؟ آيا با اعلام ختم محرميت از سوي خانم(با توجه به وکالتي که داشته) محرميت پايان يافته ياخير؟


در فرض سؤال چنانچه مسأله دعوي و نزاع مطرح نباشد، زن مي‌‌تواند بر طبق يقين خود عمل نمايد و در فرض تحقق دعوي و نزاع، چنانچه زن که مدعي وکالت در بذل مدت است، نتواند اقامه بينه نمايد و مرد قسم ياد نمايد بر عدم تحقق وکالت، و حاکم حکم به بقاء عقد موقت نمايد، ظاهر آن است که بايد بر طبق حکم حاکم عمل شود و ادله قضاء بر حجيت قطع در اين مورد مقدم است.
آري احتياط آن است که مرد، بقيه مدت را بذل و مجددا عقد نمايد.
توجه به اين نکته لازم است که چنانچه مرد يقين به کذب خود دارد، ديگر در اين مورد قضاء تأثيري ندارد.
والله العالم.

۷۷۹ بازدید

نگاه به موي زن غير متناهيه
در تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۹۶ & ساعت ۱۳:۲۲

نگاه کردن به موي زناني که اگر آنها را امر به حجاب کنيم گوش نمي‌‌دهند چگونه است؟

نگاه کردن به موي زناني که به امر حجاب گوش نمي‌‌دهند، اگر با قصد لذت باشد و يا مفسده داشته باشد جايز نيست.

۵۰۱ بازدید