pic
pic
پرداخت تمام مهر در صورت شرط ضمن عقد
در تاریخ ۰۳ شهریور ۱۳۹۷ & ساعت ۱۸:۳۴


کسی که در عقد موقت، پنج سکه را به عنوان مهریه با شرط ضمن عقد که فقط رفت و آمد باشد(بدون رابطه زناشویی)، شرط کند، اگر زن بخواهد بعد از اتمام عقد، مهریه را مطالبه کند آیا مهریه نصف میشود؟


در فرض سوال باید تمامی مهر پرداخت شود. والله العالم

۳۳ بازدید

رضايت بعدی زن نسبت به عقد قبل
در تاریخ ۰۳ شهریور ۱۳۹۷ & ساعت ۱۴:۲۳

اگر مردی بدون اجازه و اطلاع، خانم غیر باکره‌‌ای را به صورت وکالتی به عقد خود درآورد(با رعایت شرایط صحیح خواندن صیغه عقد) و با آن خانم رابطه جنسی برقرار کند، و بعد از مدتی مرد به خانم بگوید که به صورت وکالتی او را به عقد خود درآورده است و خانم هم رضایت خود را اعلام کند، آیا آن رابطه جنسی، زنا خواهد بود؟
صحت عقد از لحظه خواندن آن خواهد بود یا از زمانی که زن رضایت خود را اعلام کند؟


با رضایت بعد عقد از حین وقوع معتبر است و در نتیجه رابطه جنسی هم زنا نیست.
آری، قبل از آن باید اجتناب کند، اما در صورت عدم اجتناب و رضایت لاحق، از عنوان زنا خارج است. والله العالم

۳۲ بازدید

شرط حق وکالت بذلِ مدت براي زن در عقد موقت
در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۶ & ساعت ۱۶:۱۳

اگر صيغه عقد موقتي بين يک زوج برقرار شده باشد مشروط بر اينکه خانم شرط کرده باشد که در صورت داشتن حق وکالت در بذلِ مدت، اين محرميت را مي‌پذيرم، و آقا هم براي رسيدن به هدف خود، آن شرط را بپذيرد، اما بعد از مدتي که خانم ختم محرميت را اعلام مي‌‌نمايد، آقا به اين دليل که اين شرط در جايي ثبت نشده، آن را انکار کند و بگويد که من اصلا متوجه شرط شما نشده‌‌ام. اکنون تکليف چيست؟
با توجه به اينکه تنها شرطِ خانم، داشتن حق بذلّ مدت بوده، حالا هم ختم محرميت را صراحتا اعلام نموده و خودش بر دروغگويي آقا اطمينان دارد. تکليف خانم چيست؟
آيا اگر آقا بگويد شرط را متوجه نشده‌‌ام،‌ اصلا آن عقد از اول صحيح بوده يا باطل؟ آيا با اعلام ختم محرميت از سوي خانم(با توجه به وکالتي که داشته) محرميت پايان يافته ياخير؟


در فرض سؤال چنانچه مسأله دعوي و نزاع مطرح نباشد، زن مي‌‌تواند بر طبق يقين خود عمل نمايد و در فرض تحقق دعوي و نزاع، چنانچه زن که مدعي وکالت در بذل مدت است، نتواند اقامه بينه نمايد و مرد قسم ياد نمايد بر عدم تحقق وکالت، و حاکم حکم به بقاء عقد موقت نمايد، ظاهر آن است که بايد بر طبق حکم حاکم عمل شود و ادله قضاء بر حجيت قطع در اين مورد مقدم است.
آري احتياط آن است که مرد، بقيه مدت را بذل و مجددا عقد نمايد.
توجه به اين نکته لازم است که چنانچه مرد يقين به کذب خود دارد، ديگر در اين مورد قضاء تأثيري ندارد.
والله العالم.

۵۷۰ بازدید

نگاه به موي زن غير متناهيه
در تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۹۶ & ساعت ۱۳:۲۲

نگاه کردن به موي زناني که اگر آنها را امر به حجاب کنيم گوش نمي‌‌دهند چگونه است؟

نگاه کردن به موي زناني که به امر حجاب گوش نمي‌‌دهند، اگر با قصد لذت باشد و يا مفسده داشته باشد جايز نيست.

۳۴۶ بازدید

نگاه سهوي به نامحرم
در تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۹۶ & ساعت ۱۳:۱۹

با توجه به بدحجابي حاکم بر جامعه، آيا افتادن نگاه به نامحرم بدحجاب باز هم حرام است؟

با توجه به اينکه اين نگاه کردن سهوي مي‌‌باشد، نگاه سهوي حرام نيست.

۳۶۱ بازدید