بخش "ازدواج" - پرسش و پاسخ - پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی
pic
pic
شرط حق وکالت بذلِ مدت براي زن در عقد موقت
در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۶ & ساعت ۱۶:۱۳

اگر صيغه عقد موقتي بين يک زوج برقرار شده باشد مشروط بر اينکه خانم شرط کرده باشد که در صورت داشتن حق وکالت در بذلِ مدت، اين محرميت را مي‌پذيرم، و آقا هم براي رسيدن به هدف خود، آن شرط را بپذيرد، اما بعد از مدتي که خانم ختم محرميت را اعلام مي‌‌نمايد، آقا به اين دليل که اين شرط در جايي ثبت نشده، آن را انکار کند و بگويد که من اصلا متوجه شرط شما نشده‌‌ام. اکنون تکليف چيست؟
با توجه به اينکه تنها شرطِ خانم، داشتن حق بذلّ مدت بوده، حالا هم ختم محرميت را صراحتا اعلام نموده و خودش بر دروغگويي آقا اطمينان دارد. تکليف خانم چيست؟
آيا اگر آقا بگويد شرط را متوجه نشده‌‌ام،‌ اصلا آن عقد از اول صحيح بوده يا باطل؟ آيا با اعلام ختم محرميت از سوي خانم(با توجه به وکالتي که داشته) محرميت پايان يافته ياخير؟


در فرض سؤال چنانچه مسأله دعوي و نزاع مطرح نباشد، زن مي‌‌تواند بر طبق يقين خود عمل نمايد و در فرض تحقق دعوي و نزاع، چنانچه زن که مدعي وکالت در بذل مدت است، نتواند اقامه بينه نمايد و مرد قسم ياد نمايد بر عدم تحقق وکالت، و حاکم حکم به بقاء عقد موقت نمايد، ظاهر آن است که بايد بر طبق حکم حاکم عمل شود و ادله قضاء بر حجيت قطع در اين مورد مقدم است.
آري احتياط آن است که مرد، بقيه مدت را بذل و مجددا عقد نمايد.
توجه به اين نکته لازم است که چنانچه مرد يقين به کذب خود دارد، ديگر در اين مورد قضاء تأثيري ندارد.
والله العالم.

۵۱۶ بازدید

نگاه به موي زن غير متناهيه
در تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۹۶ & ساعت ۱۳:۲۲

نگاه کردن به موي زناني که اگر آنها را امر به حجاب کنيم گوش نمي‌‌دهند چگونه است؟

نگاه کردن به موي زناني که به امر حجاب گوش نمي‌‌دهند، اگر با قصد لذت باشد و يا مفسده داشته باشد جايز نيست.

۳۱۶ بازدید

نگاه سهوي به نامحرم
در تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۹۶ & ساعت ۱۳:۱۹

با توجه به بدحجابي حاکم بر جامعه، آيا افتادن نگاه به نامحرم بدحجاب باز هم حرام است؟

با توجه به اينکه اين نگاه کردن سهوي مي‌‌باشد، نگاه سهوي حرام نيست.

۳۱۸ بازدید

مقدار مجاز پوشيده نبودن پاي زن
در تاریخ ۲۲ تیر ۱۳۹۶ & ساعت ۱۸:۵۴

برهنه بودن پاي زن در ديد عموم آيا جايز است؟ تا چه اندازه مجاز است؟

خير، خانم‌‌ها بايد حتي رو و کف پا را از نامحرم بپوشانند، لکن براي نماز در صورتي که نامحرمي نبيند، پوشاندن پا تا مچ لازم نيست.

۳۲۱ بازدید

ازدواج با زني که مدتي از شوهرش جدا بوده
در تاریخ ۲۱ تیر ۱۳۹۶ & ساعت ۱۷:۴۷

آيا مي‌‌توان با زني که شوهرش به او گفته که او را طلاق مي‌‌دهد و او هم به مدت 6 ماه است که شوهرش را نديده، ازدواج کرد؟

خير، زن مذکور شوهردار محسوب مي‌‌شود و تا زماني که شوهرش او را طلاق نداده و عدّه طلاق او تمام نشده کسي نمي‌‌تواند با او ازدواج کند.

۳۳۴ بازدید