pic
pic
حق فسخ عقد موقت توسط مجتهد
در تاریخ ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ & ساعت ۰۹:۵۴

خانمي با آقايي عقد موقت 99 ساله خوانده‌اند. مدتي است که اين آقا، خانم را ترک نموده است. آيا اين خانم مي‌تواند صيغه را فسخ نمايد. آيا مي‌توان از طريق حضرتعالي بقيه مدت صيغه را فسخ نمود.

از لحاظ حکم شرعي، مجتهد جامع الشرايط اگر احراز عسر و حرج زن را از ادامه وضع موجود بکند، حق دارد نکاح را فسخ کند.

۴۳۹ بازدید

استرداد خانه ما بازاء مهريه در طلاق خلع
در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۹۶ & ساعت ۱۸:۲۶

شخصي يک باب منزل مسکوني را به موجب نامه‌اي به مبلغي معين از شوهرش خريداري مي‌کند(در حالي که در همين خانه ساکن بوده است).
در مبايعه نامه تصريح مي‌‌گردد که ثمن بابت مهريه و نفقه و کسوه محاسبه گرديد.
سپس دو سال بعد با توافق بر طلاق خلع، زوجه کليه حقوق خود را از جمله مهريه و... را به زوج بخشيده و طلاق خلع جاري مي‌گردد(بدون اينکه در خصوص اين معامله سخني گفته شود).
حال آيا زوج حق مراجعه به زوجه جهت استرداد خانه يا إبطال مبايعه نامه را دارد؟
يا باتوجه به اينکه قبلا مهريه دريافت شده و در واقع زوجه طلبي نداشته تا بذل کند، آيا طلاق صورت گرفته رجعي است؟
لطفا حکم مسأله فوق را بيان کنيد.

اگر طلاق در مقابل بذل مهريه و ساير حقوق صورت گرفته است، طلاق خلع است و زوج حق دارد به مقدار مهريه و حقوق بذل شده از زن مطالبه کند، اما حق مطالبه منزل را ندارد.

۴۸۱ بازدید

حق مطالبه و حق حبس زوجه در صورت عدم قدرت بر پرداخت مهریه
در تاریخ ۱۲ خرداد ۱۳۹۶ & ساعت ۱۷:۳۸

مهریه خانمی 80 گرم طلای 18 عیار به صورت عندالمطالبة و 313 سکه بهارآزادی با شرط عندالقدرة و الاستطاعة مي باشد.
80 گرم طلای 18 عیار عندالمطالبة توسط زوج پرداخت شده و در مورد 313 عدد سکه عندالقدرة و الاستطاعة، نظر به کارمند بودن زوج و عدم استطاعت پرداخت دفعی، حکم به تقسیط و پرداخت هر سه ماه، یک عدد سکه شده است.
الف) آیا با این شرایط، زوجه حق حبس دارد؟
ب) با توجه به شرط عندالقدرة و الاستطاعة، با پرداخت اولین قسط، حق حبس از بین می رود یا تا آخرین قسط حق حبس باقی است؟


اگر مهریه به صورت مؤجل و عند القدرة بوده است، زن حق حبس و حق امتناع از نزدیکی شوهر ندارد و تا زمانی که شوهر قدرت مالی برای پرداخت تمام مهریه پیدا نکند زن حق مطالبه و حق امتناع و حبس را ندارد.

۵۳۲ بازدید

حکمت عده ی طلاق
در تاریخ ۰۴ شهریور ۱۳۹۴ & ساعت ۱۸:۴۳

در مورد حکمت «عده» (طلاق يا فوت همسر)، مي‌‌گويند «حفظ حرمت نکاح سابق» و همچنين «فرصت بازگشت به زندگي مشترک» نهفته است.
از آنجا که حضرتعالي ديدگاههاي پخته و کاملي راجع به اين مساله در مقالات منتشره داريد، تقاضا دارم بفرماييد در خصوص زن يائسه، چرا وي ملزم به حفظ حرمت نکاح سابق نيست؟ يا چرا فرض فرصت بازگشت به زندگي مجدد در مورد وي مطرح نيست؟
لطفا بر اساس اين دو مبنا، پاسخ سؤال را بيان بفرماييد.

اولا: همانطور که به خوبي اشاره نموديد؛ در فلسفه‌‌ي عده، دو حکمت بسيار مهم است، يکي؛ طهارت نسل و ديگر؛ احترام به علقه نکاح. ليکن توجه داشته باشيد که هر دو نکته، جنبه‌‌ي حکمت دارند و در فقه به عنوان علت مطرح نيستند. در علت، حکم چه از جهت وجودي و چه از جهت عدمي، بر محور آن مي‌‌چرخد، يعني اگر علت باشد آن حکم، موجود است و اگر نباشد آن حکم، موجود نيست. اما در حکمت اينطور نيست، ممکن است که با نبودن آن، باز حکم موجود باشد.
ثانيا: حکمت، جنبه غالب دارد، يعني در همه موارد و مصاديق نيست.
ثالثا: ‌در مورد سوال، ممکن است قانون‌‌گزار و شارع مقدس، در مورد زن يائسه يک جهت مهمتر را در نظر گرفته باشد، چون در چنين سني غالبا تحقق علقه مشکل است، و يا جهت مهمتري وجود دارد، علاوه اينکه زن يائسه نيز عده وفات دارد.

۱,۴۵۳ بازدید

احکام طلاق خلع
در تاریخ ۱۰ آذر ۱۳۹۲ & ساعت ۱۲:۳۰

بعد از طلاق خلع، نگهداشتن عده واجب است؟
آيا مانند عده وفات، غير از مدت زمان، در ديگر احکام يعني خروج او از خانه و زينت و... ممنوع مي‌‌باشد؟يا خير؟ لطفا احکام عده در طلاق خلع را توضيح فرماييد.


1. اگر مرد و زن با هم نزدیکی کرده باشند ودخول صورت گرفته باشد و زن طلاق خلع بگیرد، بعد از طلاق باید سه حیض عده بگیرد.

2. خروج زن از خانه شوهر در زمان عده در طلاق رجعی حرام است، ولی در طلاق بائن و خلع اشکال ندارد. هم چنین زینت کردن برای زن در عده وفات حرام است، اما در عده طلاق، زینت کردن حرام نیست، بلکه درعده طلاق رجعی، زینت کردن زن مستحب است و درعده طلاق خلع نیز جایز است.

3. طلاق خلع آن است كه زن به هر علتى نخواهد با شوهرش به زندگى ادامه دهد و شوهر هم مايل به طلاق دادن او نباشد ولى زن براى راضى كردن او به طلاق مقدارى مال به او بدهد تا راضى شود او را طلاق دهد. آنچه زن به شوهر مى‌‌دهد تا او را راضى به طلاق كند بذل مى‌‌گويند و بذل در اين نوع طلاق مى‌‌تواند به مقدار مهريه زن يا كمتر يا بيشتر از آن باشد ولى بايد با توافق دو طرف باشد.

4. در طلاق خلع باید صیغه مخصوص طلاق خلع خوانده شود.

5. بذل مال و خواندن صیغه طلاق خلع باید در یک مجلس باشد.

۲,۴۶۱ بازدید