pic
pic
روزه مسافری که قبل از ظهر به وطن برسد
در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۲ & ساعت ۱۷:۵۴

روزه‌‌ي فردي که سفر دوم خود را از جايي که در آن مهمان است، از بعد از اذان ظهر شروع كرده و تا قبل ظهر روز بعد به وطن مي‌‌رسد چگونه است؟

اگر قبل از اذان ظهر به وطن برسد و تا آن زمان کاری که روزه را باطل می‌‌کند انجام نداده باشد، باید نیت روزه کند و روزه بگیرد، روزه اش صحیح است.

۱,۷۶۱ بازدید