pic
pic
مبنای معظم له در عید فطر
در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۲ & ساعت ۰۹:۲۷

مبناي نظر معظم له براي اعلام عيد فطر چيست؟
آيا مقلدين ايشان بايد طبق نظر حاکم شرع عمل کنند؟ يا اينکه دفتر ايشان نظر خود را جداگانه اعلام ميکنند.

به نظر ما، اگر ماه باچشم مسلح و لو در یکی از شهرها و کشورهای دور دست مانند آفریقا دیده شود اول ماه ثابت می‌‌شود. و اگر مقلد به این امر و با این دو جهت، یقین کند که ماه دیده شده است، باید عید بگیرد.

۲,۷۴۸ بازدید

افطار روزه به جهت عدم اطلاع دولت
در تاریخ ۱۱ آبان ۱۳۹۰ & ساعت ۱۴:۲۸

تكليف كسي كه امروز به جهت عدم اعلام دولت و..... روزه نگرفته و قبل از اذان ظهر متوجه شده که اول ماه مبارک رمضان است، چیست؟

چنانچه چيزي نخورده باشد يا عملي که موجب افطار باشد انجام نداده باشد، بايد تا غروب هم امساک کند و به عنوان روز اول حساب مي‌شود و اگر چيزي خورده باشد بايد تا غروب چيز ديگري را نخورد و بعداً هم بايد قضا کند.

۹۹۵ بازدید