pic
pic
انتقال اموال پدر به فرزند در زمان حيات پدر
در تاریخ ۰۶ اسفند ۱۳۹۷ & ساعت ۱۲:۱۰

مردی در زمان حیات خود طی نوشته‌ای در حضور شهود، تمام حق ارث پدری فرزند ارشد خود را به او منتقل نموده است و فرزند ارشد با اعلام رضایت خود، اموال منقول و غیر منقول را تحویل گرفته است.

در سند عادی مذکور قید شده بعد از این تاریخ، اگر چنانچه فرزند ارشد، ادعای مال از خودش و سایر اولادش نماید، از درجه‌‌ی اعتبار ساقط و باطل است و دیگر هیچگونه ارث پدری در نزد مشار‌ٌإلیه نمانده است.

حال نظر به اینکه وقوع ارث و انتقال ترکه به ورثه، معلق به وفات مورث است و قبل از وفات او، ارث محقق نمی‌شود، با توجه به مراتب فوق از نظر فقهی:

1- اموالی که در زمان حیات پدر به پسر ارشد منتقل شده، چه حکمی دارد؟

2- اگر فرزند ارشد بعد از فوت پدر به طرفیت ورثه تقاضای تقسیم ترکه و ارث و میراث نماید، آیا طبق شرط قید شده در مکتوبه مذکور، انتقالات قبلی ساقط و باطل است و اموال جزء ترکه محسوب می‌‌شود و می‌بایست بین ورثه تقسیم شود؟

3- در صورت منفی بودن جواب سؤال دوم، تکلیف اموالی که پدر در قبال ارث خود به فرزند بزرگتر منتقل نموده تا از اختلاف احتمالی نامبرده در آینده با دیگر ورثه جلوگيری کند، چه می‌‌شود؟


اگر به عنوان ارث منتقل شده، انتقال مالکیت صورت نگرفته و ملک، هنوز ملک پدر است و انتقال سابق باطل است و ملک مذکور مثل بقیه‌ی اموال پدر است و تقسیم سابق اعتباری ندارد.

چنانچه به عنوان مصالحه بوده، صحیح است و دیگر فرزند ارشد بعد از وفات حقی ندارد و درواقع چنین مواردی مصالحه است و لو در ظاهر، لفظ ارث آورده شود.

۲۹۲ بازدید

احیای چاهی که تخریب شده بوده و ادعای ورثه
در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۲ & ساعت ۱۰:۳۵

در حدود 70 سال قبل چاه آبي توسط جد پدري ما(پدر بزرگ پدر بزرگ من) حفر شد. از اين چاه جهت آبياري احشام در مرتع استفاده مي‌‌شد. با کوچ اهالي به شهر در حدود 35 سال قبل، به علت نرم بودن خاک اطراف چاه، ديواره آن ريزش نموده و کاملا خشک شده بود.
بعد از حدود 30 سال توسط پدر من مجددا خاک برداري و به آب رسيد. ايشان با نصب کول از ريزش ديواره جلوگيري نمودند و با حفر چاه ديگري در کنار چاه قبلي و اتصال آنها توسط کوره به يکديگر آب چاه را افزايش دادند. اين کارها در حدود 5 سال به طول انجاميد و ايشان هزينه و رنج بسياري در اين راه متحمل شدند. در اين مدت همواره از ديگر اقوام کمک خواستند. و ايشان را به مشارکت در اين راه فرا خواندند. ولي هيچ کس حتي سنگي را در آنجا جابجا نکرد. تنها يکي از برادرانشان مبلغي پول به ايشان دادند و از پدرم خواستند که وي را نيز شريک کنند.پدرم نيز پذيرفت.
پدرم در آنجا مقداري درخت کاري و مقداري زعفران کاري انجام دادند. بعد از 4 سال که درختها بزرگ شدند. به يکباره ديگر اعضاي خانواده مدعي شدند که اين چاه ارث پدري ايشان است و کارهايي که شما در آن 5 سال انجام داده‌‌ايد بيهوده است و هيچ حقي براي شما ايجاد نمي‌‌کند. آنها با زور و بدون کسب اجازه از پدرم و با وجود مخالفت ايشان اقدام به برداشت آب از چاه و انتقال آن توسط لوله به محل ديگري نمودند. پدرم هم که ديد ماندن در آنجا منجر به درگيري با برادر و خواهر خواهد شد. مزرعه و درختهاي چند ساله خود را رها کرد.
سؤال بنده ان است که از نظر فقه اسلام، آيا اين چاه خشک با اين اوصاف، ارث پدري محسوب مي‌‌شود؟ و اگر چنين است تکليف بيش از 800 نفري که از جد ما بهره مي‌‌برند و اکنون زنده هستند چيست؟
اگر ارث است تکليف زحمات و هزينه هايي که پدرم در آنجا انجام داده و همه در جريان بودند و هيچ اعتراضي نمي‌‌کردند چيست؟ آيا جلب رضايت ايشان لازم نيست؟


در فرض سوال اگر آن چاه به طور کلی از بین رفته بوده و سپس پدر شما مجددا آن را ایجاد نموده در این صورت حق پدر شماست و بقیه حقی ندارند.

اما اگر آن چاه دارای آب بوده اما دیگر استفاده نمی‌‌کرده‌‌اند، در این صورت سایر ورثه هم حق دارند و در این فرض پدر شما استحقاق تمام هزینه هایی که در این پنج ساله نموده را دارد و بدون پرداخت آن، دیگران مجاز به استفاده از آب آن نیستند.

۱,۴۰۶ بازدید

کلید واژه ها: ارث اختلاف بین وراث
ارث و محرمیّت فرزند خوانده
در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۳۹۰ & ساعت ۱۳:۵۶

آيا نمي‌توان گفت فرزندخوانده از جهت محرميّت و ارث همانند فرزند اصلي است؟

بر خلاف صریح قرآن است که فرمود «فرزند خوانده را فرزند خود ندانید» و نباید آثار فرزندی از قبیل محرمیت و ارث بر او مترتب شود.

 

۱,۲۹۶ بازدید