pic
pic
عناوین خانوادگی بعد از تغییر جنسیت
در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۳۹۰ و ساعت ۱۵:۴۱

عناوین خانوادگی بعد از عمل جراحی چگونه خواهد شد؟ (برادر، خواهر، دایی، خاله، عمه، عمو، جد، جده، پدر و مادر) و سهم الارث در این موارد چگونه است؟ (چه وارث باشند و چه مورث)

ادامه مطلب

۲,۳۷۴ بازدید

حکم مرتد بعد از تغییر جنسیت
در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۳۹۰ و ساعت ۱۵:۴۰

در مرتد فطری و ملی، مرتد در زمان مرد یا زن بودن خویش دچار ارتداد شده است، حکم بعد از تغییر جنسیت صادر می‌شود، بر حسب کدام جنسیت وی حکم می‌شود؟

ادامه مطلب

۳,۰۱۶ بازدید

احکام نگاه کردن بعد از تغییر جنسیت
در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۳۹۰ و ساعت ۱۵:۳۸

بعد از تغییر آیا نگاه به افراد همجنس جدید جایز است؟ به افراد همجنس قدیم چطور؟

ادامه مطلب

۱,۴۱۷ بازدید

چه مقدار از مهریه بعد از تغییر جنسیت پرداخت می‌گردد
در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۳۹۰ و ساعت ۱۵:۳۷

حکم مهریه‌ی تعیین شده بعد از تغییر چیست؟ آیا پرداخت کلیه‌ی‌ آن (در صورتی که تغییر جنسیت داده مرد باشد) الزامی است؟ عدم پرداخت آن چطور؟ (در صورتی که تغییر جنسیت داده زن باشد) یا اینکه باید مدت زندگی زناشویی و مقدار مهریه با هم سنجیده شود و به مدتی که زندگی کرده‌‌اند مهر تعلق می‌گیرد؟

ادامه مطلب

۱,۴۸۸ بازدید

تعلق مهریه بعد از تغییر جنسیت
در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۳۹۰ و ساعت ۱۵:۳۶

اگر زن جهت تغییر از شوهر خود اذن گرفته باشد، چه مقدار مهریه به وی تعلق خواهد گرفت و اگر اذن نداشته باشد چه مقدار؟

ادامه مطلب

۱,۵۰۷ بازدید