pic
pic
عناوین خانوادگی بعد از تغییر جنسیت
در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۳۹۰ & ساعت ۱۵:۴۱

عناوین خانوادگی بعد از عمل جراحی چگونه خواهد شد؟ (برادر، خواهر، دایی، خاله، عمه، عمو، جد، جده، پدر و مادر) و سهم الارث در این موارد چگونه است؟ (چه وارث باشند و چه مورث)

نسبت به برخی از این عناوین، حکم عنوان جدید را دارد، مثلاً اگر قبلاً مرد بوده و عنوان برادر داشته، بعد از زن شدن عنوان خواهر را دارد و نسبت به ارث ملاک حین فوت مورّث است، یعنی اگر در آن هنگام مرد بوده است، حکم مذکر را از جهت ارث دارد، ولو اینکه بعداً تغییر جنسیت دهد و زن شود.

۲,۰۰۷ بازدید

حکم مرتد بعد از تغییر جنسیت
در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۳۹۰ & ساعت ۱۵:۴۰

در مرتد فطری و ملی، مرتد در زمان مرد یا زن بودن خویش دچار ارتداد شده است، حکم بعد از تغییر جنسیت صادر می‌شود، بر حسب کدام جنسیت وی حکم می‌شود؟

ظاهراً بر طبق جنس فعلی حکم اجرا می‌شود. آری، از جهت انفساخ نکاح و لزوم اعتداد برای استتابه، زمان ارتداد ملاک است

۲,۰۸۹ بازدید

کلید واژه ها: مرتد فطری تغییر جنسیت
احکام نگاه کردن بعد از تغییر جنسیت
در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۳۹۰ & ساعت ۱۵:۳۸

بعد از تغییر آیا نگاه به افراد همجنس جدید جایز است؟ به افراد همجنس قدیم چطور؟

حکم جنس فعلی را دارد

۱,۱۸۸ بازدید

چه مقدار از مهریه بعد از تغییر جنسیت پرداخت می‌گردد
در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۳۹۰ & ساعت ۱۵:۳۷

حکم مهریه‌ی تعیین شده بعد از تغییر چیست؟ آیا پرداخت کلیه‌ی‌ آن (در صورتی که تغییر جنسیت داده مرد باشد) الزامی است؟ عدم پرداخت آن چطور؟ (در صورتی که تغییر جنسیت داده زن باشد) یا اینکه باید مدت زندگی زناشویی و مقدار مهریه با هم سنجیده شود و به مدتی که زندگی کرده‌‌اند مهر تعلق می‌گیرد؟

مهریه با تحقق عقد نکاح، بر ذمه زوج به عنوان دین استقرار پیدا می‌کند و روشن است که تمام آن بر عهده‌ی زوج است. بنابراین، زوج باید تمام مهر را بپردازد، ولو اینکه تغییر جنسیت دهد. چون با تغییر، ذمّه و اشتغال ذمّه تغییری پیدا نمی‌کند و نیز اگر زوجه هم تغییر جنسیت دهد، باز این اشتغال ذمه رافعی ندارد و به قوت خود باقی است. و ظاهر آن است که از نظر پرداخت  تمام مهر یا نصف مهر از جهت دخول و عدم دخول حکم فوت قبل از دخول را دارد، نه حکم طلاق قبل از دخول . 

۱,۲۴۳ بازدید

تعلق مهریه بعد از تغییر جنسیت
در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۳۹۰ & ساعت ۱۵:۳۶

اگر زن جهت تغییر از شوهر خود اذن گرفته باشد، چه مقدار مهریه به وی تعلق خواهد گرفت و اگر اذن نداشته باشد چه مقدار؟

اذن شوهر ملازمه‌ای با سقوط مهریه ندارد

۱,۱۷۳ بازدید

کلید واژه ها: مهریه تغییر جنسیت زن