pic
pic
حکم شرعي خسارت مازاد بر ديه
در تاریخ ۰۶ شهریور ۱۳۹۷ & ساعت ۱۷:۵۱

شخصی با اتوموبیل در تصادف رانندگی، موجب جراحت و شکستگی و نقص عضو، برای یک عابر پیاده می‌‌‌شود.
مصدوم با مراجعه به مراجع قضایی و اثبات تقصیر راکب، موفق به اخذ حکم مبنی بر پرداخت دیه و ارش از ناحیه‌‌‌ی ضارب می‌‌‌گردد.
پس از آن و بعد از محکومیت مبنی بر پرداخت دیه، زیان دیده با مراجعه‌‌‌ی مجدد به محاکم قضایی درخواست خسارت مازاد بر دیه را می‌‌‌نماید. (از جمله هزنیه‌های بیمارستانی).
دادگاه ضمن پذیرش خواسته‌‌‌ی خواهان، حکم به پرداخت مازاد دیه علیه راننده‌‌‌ی خودرو (ضارب) صادر می‌‌‌نماید.
حال با عنایت به مقدمه‌ی فوق‌‌‌الذکر:
1- آیا پس از 2 مرحله‌‌‌ی مزبور، زیان دیده می‌‌‌تواند برای مرتبه‌‌‌ی سوم یا چهارم یا ... به منظور أخذ خسارت مادی و یا معنوی دیگر مازاد بر دیه‌‌‌ی دریافتی، با این ادعا که بعد از تصادف مستحدثه، از زندگی عادی فاصله گرفته است، به دادگاه مراجعه کند؟
2- آیا خسارت مازاد بر دیه به لحاظ شرعی جایز است؟ و اگر جایز می‌‌‌باشد تا چند مرتبه قابل مطالبه است؟
3- آیا بر فرض که دریافت خسارت مازاد بر دیه جایز باشد، آیا این خسارت مضاعف می‌‌‌‌تواند نام دیه داشته باشد؟
4- در نهایت، ماهیت فقهی و حقوقی دیه از منظر شارع مقدس چیست؟ آیا صرفا مجازات است و یا متضمن جبران خسارت نیز می‌‌‌شود؟


از جهت شرعی غیر از عنوان دیه و ارش، عنوان دیگری که موجب استحقاق باشد وجود ندارد، و ماهیت فقهی دیه و ارش همان عقوبت و مجازات است. والله العالم.

۱۴۹ بازدید

عدم نشوز زوجه با مخالفت با امر شوهر به عدم ملاقات با بستگان
در تاریخ ۰۴ شهریور ۱۳۹۷ & ساعت ۱۸:۳۳

چنانچه مردی مخالفت خود را با خروج زوجه از منزل به قصد ملاقات با والدین و اقوام و خویشاوندان زوجه اعلام کرده باشد، لکن زوجه با استناد به لزوم رعایت حق حریم خصوصی و معاشرت و ارتباط با بستگان و یا آشنایان، به این مخالفت زوج توجهی نکند و به قصد ملاقات و دیدار با نامبردگان، منزل مشترک را ترک کند، آیا اطلاق عنوان ناشزه بر زوجه‌ی مذکور صحیح می‌باشد یا خیر؟


در این فرض نیز عنوان ناشزه صادق نیست والله العالم.

۱۳۸ بازدید

عدم نشوز زوجه با امتناع از تفتيش و تجسس در امور شخصي
در تاریخ ۰۴ شهریور ۱۳۹۷ & ساعت ۱۸:۳۱

با توجه به آیات و روایات اسلامی درباره‌ی حریم خصوصی، ممنوعیت تجسس، تفتیش، ممنوعیت استراق سمع و عناوین مشابه دیگر، چنانچه مردی قصد بررسی و چک کردن و یا کنترل حسابهای بانکی، ایمیل شخصی و یا تلفن همراه زوجه و امثال آن را داشته باشد و زوجه از این امر امتناع کند، آیا امتناع زوجه به شرح مذکور باعث ناشزه تلقی شدن وی خواهد گردید؟


خیر از موارد نشوز نیست.

۱۳۸ بازدید

اثر شرط ضمن عقد بودن تحصيل زوجه
در تاریخ ۰۴ شهریور ۱۳۹۷ & ساعت ۱۸:۱۳

چنانچه در فرض سؤال قبل، ادامه تحصیل زوجه، به عنوان یکی از شروط ضمن عقد نکاح درج شده باشد، چه تأثیری در پاسخ به سؤالات قبل از جهت جواز و یا عدم جواز مخالفت زوج با ادامه‌‌ی تحصیل دارد؟


چنانچه به عنوان شرط ضمن عقد باشد لازم است، زوج مراعات نماید و دیگر حق ممانعت از خروج از منزل را ندارد.
آری در این فرض نیز نفقه‌ی تحصیل به عهده ی خود زوجه می‌‌باشد.

۱۵۳ بازدید

مخارج تحصيل زوجه، جزء نفقه نيست
در تاریخ ۰۴ شهریور ۱۳۹۷ & ساعت ۱۸:۰۹

در صورت ناشزه تلقی نشدن زوجه در فرض سؤال، آیا پرداخت هزینه‌ی تحصیل از مصادیق نفقه‌ی زوجه محسوب می‌گردد، تا زوج ملکف به پرداخت آن شود؟


خیر مخارج تحصیل زوجه، جزء نفقه محسوب نمی‌شود.

۱۳۹ بازدید