pic
pic
هديه براي کار راه انداختن
در تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۹۶ & ساعت ۱۳:۲۰

اگر به قصد تشکر از کسي که کاري براي شما انجام داده و بعد مي‌‌تواند از شما گره‌‌گشايي کند، هديه‌‌اي يا هر چيز ديگري بدهيد، رشوه حساب مي‌‌شود و به چه چيزي رشوه مي‌‌گويند؟

هديه دادن اشکالي ندارد، لکن اگر به کسي هديه‌‌اي بدهيد که موجب تضييع حقوق ديگران شود، يعني به جاي کسي که حق کار کردن در جائي را دارد، آن شخص شما را بگذارد، نبايد به او هديه بدهيد. همچنين اگر هديه دادن به او موجب فساد اداري شود.

۳۲۱ بازدید

شکستن تخم مرغ براي چشم زخم
در تاریخ ۲۲ تیر ۱۳۹۶ & ساعت ۱۹:۱۰

در بعضي مناطق کشور برخي از مردم هنگامي که کسي يکباره مريض مي‌‌شود، تخم مرغي را آورده و آن را ميان پارچه‌‌اي مي‌‌پيچند و آن را فشار مي‌‌دهند و در حين هر فشردن نام يکي از کساني را که اين مريض را در آن روز ديده‌‌اند آهسته بر زبان جاري مي‌‌کنند و اين عمل را آنقدر ادامه مي‌‌دهند تا بالاخره اين تخم مرغ بشکند.
در اين هنگام متوجه مي‌‌شوند که چه کسي اين مريض را چشم و نظر کرده و اعتقاد دارند نبايد نام کسي که مريض را چشم زده را به کسي بگويند و إلا اثرش از بين مي‌‌رود و مريض خوب نمي‌‌شود.
اين اعتقاد در بين ايشان بسيار رواج دارد. آيا اين باور صحيح است و از نظر شرع مقدس پايه و اساسي دارد؟

خير، اين باور صحيح نيست و پايه و اساسي از نظر شرعي ندارد، براي رفع مريضي و چشم زخم، صدقه بدهند و دعا کنند.

۲۹۴ بازدید

استفاده انگشتر پلاتين يا برليان براي مرد
در تاریخ ۲۲ تیر ۱۳۹۶ & ساعت ۱۹:۰۸

حكم انگشتر پلاتين با نگين برليان براي مردان چيست؟

اشکالي ندارد.

۲۶۱ بازدید

غيبت کردن درباره ديگران
در تاریخ ۲۲ تیر ۱۳۹۶ & ساعت ۱۹:۰۶

وقتي شخصي کنار ما کارهايي انجام مي‌‌دهد که ما مجبور به حرف زدن در مورد آن مي‌‌شويم و براي يکديگر تعريف کنيم، حکم اين مسئله چيست؟ آيا ما بايد او را از اين صحبت مطلع کنيم يا خير؟

اگر پشت سر ديگران حرفي بزنيد که اگر بشنود ناراحت مي‌‌شود، غيبت محسوب مي‌‌شود و جايز نيست.
البته اين در صورتي است که آنچه مي‌‌گوئيد واقعيت داشته باشد و يا عيبي را ذکر کنيد که در او باشد.  اما اگر نباشد، تهمت است و آن هم حرام است.

۲۸۰ بازدید

آب خوردن در حال ايستاده يا با دست چپ
در تاریخ ۲۲ تیر ۱۳۹۶ & ساعت ۱۸:۴۳

آيا خوردن آب با دست چپ و ايستاده حرام است؟ اگر آب ايستاده و با هر دو دست خورده شود چه حکمي دارد؟

خوردن آب با دست چپ اشکال ندارد و آب خوردن در شب در حال ايستاده کراهت دارد، و خوردن با هر دو دست هم اشکالي ندارد.

۲۴۷ بازدید