pic
pic
عدم نشوز زوجه با مخالفت با امر شوهر به عدم ملاقات با بستگان
در تاریخ ۰۴ شهریور ۱۳۹۷ & ساعت ۱۸:۳۳

چنانچه مردی مخالفت خود را با خروج زوجه از منزل به قصد ملاقات با والدین و اقوام و خویشاوندان زوجه اعلام کرده باشد، لکن زوجه با استناد به لزوم رعایت حق حریم خصوصی و معاشرت و ارتباط با بستگان و یا آشنایان، به این مخالفت زوج توجهی نکند و به قصد ملاقات و دیدار با نامبردگان، منزل مشترک را ترک کند، آیا اطلاق عنوان ناشزه بر زوجه‌ی مذکور صحیح می‌باشد یا خیر؟


در این فرض نیز عنوان ناشزه صادق نیست والله العالم.

۳۷۶ بازدید

عدم نشوز زوجه با امتناع از تفتيش و تجسس در امور شخصي
در تاریخ ۰۴ شهریور ۱۳۹۷ & ساعت ۱۸:۳۱

با توجه به آیات و روایات اسلامی درباره‌ی حریم خصوصی، ممنوعیت تجسس، تفتیش، ممنوعیت استراق سمع و عناوین مشابه دیگر، چنانچه مردی قصد بررسی و چک کردن و یا کنترل حسابهای بانکی، ایمیل شخصی و یا تلفن همراه زوجه و امثال آن را داشته باشد و زوجه از این امر امتناع کند، آیا امتناع زوجه به شرح مذکور باعث ناشزه تلقی شدن وی خواهد گردید؟


خیر از موارد نشوز نیست.

۳۷۸ بازدید

اثر شرط ضمن عقد بودن تحصيل زوجه
در تاریخ ۰۴ شهریور ۱۳۹۷ & ساعت ۱۸:۱۳

چنانچه در فرض سؤال قبل، ادامه تحصیل زوجه، به عنوان یکی از شروط ضمن عقد نکاح درج شده باشد، چه تأثیری در پاسخ به سؤالات قبل از جهت جواز و یا عدم جواز مخالفت زوج با ادامه‌‌ی تحصیل دارد؟


چنانچه به عنوان شرط ضمن عقد باشد لازم است، زوج مراعات نماید و دیگر حق ممانعت از خروج از منزل را ندارد.
آری در این فرض نیز نفقه‌ی تحصیل به عهده ی خود زوجه می‌‌باشد.

۴۲۳ بازدید

مخارج تحصيل زوجه، جزء نفقه نيست
در تاریخ ۰۴ شهریور ۱۳۹۷ & ساعت ۱۸:۰۹

در صورت ناشزه تلقی نشدن زوجه در فرض سؤال، آیا پرداخت هزینه‌ی تحصیل از مصادیق نفقه‌ی زوجه محسوب می‌گردد، تا زوج ملکف به پرداخت آن شود؟


خیر مخارج تحصیل زوجه، جزء نفقه محسوب نمی‌شود.

۳۷۲ بازدید

صدق عنوان ناشزه در صورت ادامه تحصيل زوجه و تميکن زوج
در تاریخ ۰۴ شهریور ۱۳۹۷ & ساعت ۱۸:۰۶

درفرض سؤال قبل، چنانچه زوجه علی رغم مخالفت زوج، به تحصیل و آموزش ادامه دهد و در عین حال از زوج نیز تمکین کند و وظایف زوجیت را انجام دهد، اطلاق عنوان ناشزه بر وی به لحاظ مخالفت با درخواست زوجه و ادامه تحصیل صحیح می‌باشد و یا خیر؟

با توجه به آنچه در سؤال و جواب قبل ذکر شد چنانچه وظیفه‌ی تمکین را انجام دهد ناشزه محسوب نمی شود.

۲۴۸ بازدید