pic
pic

متن سخنرانى حضرت استاد در ديدار علما و فضلاى اهواز، در جريان سفر اخير ايشان به خوزستان

خلاصه خبر :
از روحانيت معظم اين استان و شهر اهواز که قدم رنجه فرموديد و به اين مکان که متعلق به صاحب اصلي حوزه ها، صاحب العصر والزمان امام زمان عجل الله تعالي فرجه الشريف است و در واقع، خانه همه ما است، تشريف آورديد، من به سهم خودم به عنوان يک طلبه حقير و خادم الطلاب از شما تشکر مي کنم؛

از روحانيت معظم اين استان و شهر اهواز که قدم رنجه فرموديد و به اين مکان که متعلق به صاحب اصلي حوزه ها، صاحب العصر والزمان امام زمان عجل الله تعالي فرجه الشريف است و در واقع، خانه همه ما است، تشريف آورديد، من به سهم خودم به عنوان يک طلبه حقير و خادم الطلاب از شما تشکر مي کنم.

همچنين از نماينده معظم ولي فقيه حضرت آية الله جزائري نيز تشکر مي کنم که ما در گذشته نيز در مورد دائره نشاط هاي علمي، سياسي و اجتماعي ايشان مطالبي را شنيده بوديم و در اين سفر آنها را از نزديک مشاهده کرديم؛ و حقاً امروز که در ميان آقايان و فضلا بوديم و به بعضي از مدارس علميه از جمله مدرسه امام رفتيم، چنين احساس مي شود که يک قوم در جنوب ايران در حال شکل گيري است و اين براي ما بسيار جاي خوشبختي دارد؛ من واقعاً از ايشان تشکر مي کنم و تشکر من لايق عرضه به محضر ايشان نيست؛ و اين را بدون مبالغه عرض مي کنم که روحانيت معظم بايد قدر اين بزرگوار را بداند و اين محور مهم را حفظ کنيد و از وجود و برکات ايشان بيش از پيش انشاءالله هم حوزه و هم مردم استفاده کنند.

از آقازاده مرحوم آية الله کرمي که اينجا تشريف آوردند و ما نيز اين توفيق را داريم که يک ارتباط سببي با آن مرحوم داشتيم، تشکر مي کنم؛ خداوند درجات والدشان را متعالي بفرمايد.

من بناي تصديع ندارم، همه مطالب را شنيديد؛ فقط مي خواستم تشکر کنم و اين نکته را عرض نمايم که افتتاح اين دفتر چه هدف و آثاري دارد؛ تجربه به ما نشان داده است که ارتباط بين مردم و مرجعيت از عوامل بسيار مهم بقاي دين و از عواملي است که دين صحيح را در ميان مردم حفظ مي کند؛ هرچه ارتباط ميان مردم و مراجع بزرگوار محکم باشد، تديّن آن افراد بيشتر بوده و التزامشان به دين بيشتر است، فهم و معرفتشان نسبت به دين بيشتر ميشود و خطا و اشتباهشان کمتر خواهد بود؛ و هرچه اين ارتباط کم رنگ تر باشد، يا خداي نکرده اصلاً نباشد، خانواده اي درست مي شود که هيچ التزامي به احکام ديني ندارند. انسان وقتي به اين مسأله فکر مي کند که اين چه سياست طويل المدتي بود که ائمه ما عليهم السلام شيعه را در زمان غيبت موظف کردند که به فقها مراجعه کنند، هر فقيهي و در هر مکاني که باشد؛ آن بزرگواران اين قضيه را به فقهاي قم يا نجف يا اهواز و يا هر شهر ديگري اختصاص ندادند، بلکه هر فقيهي که شرائط فقاهت را دارد و جامع شرائط است، وجودش از طرف ائمه معصومين عليهم السلام حجت است و مردم بايد از او تبعيت نموده و به او مراجعه کنند. اين به معناي اين نيست که اگر يک مشکلي پيش آمد، براي حل آن مشکل فقط برويم سراغ فقها، ويا اگر يک مسأله اي را ندانستيم، سراغ فقها رويم؛ بلکه اين يک سياست دائمي طويل المده تا زمان ظهور است و به همين باقي مي ماند؛ به قول خود شما بزرگان، ما اگر به ملاک اين روايت اخذ کنيم و نه به ظاهر آن، فقط در حوادث واقعه نبايد به فقها رجوع کنيم، بلکه اين رجوع و ارتباط بايد استمرار داشته باشد و در همه ابعاد باشد. هنگامي که به تاريخ مراجعه مي کنيم، مي بينيم در هر شهري، در هر استاني که يک عالم بزرگي وجود داشته است، دين در آنجا مستحکم تر بود.
فقهاي بزرگي که از خطه خوزستان برخاستند و علماي بزرگي که هم اکنون در اين خطه حضور دارند، ستون هاي دين در بين مردم و در بين جامعه بودند و هستند وبايد باقي بماند. وظيفه يک روحاني اين است که اين ارتباط را محقق کند. به مردم بگوييم که اگر از روحانيت و فقها و مراجع جدا شديد، آن روز جدائي روزي است که راه خطاي زندگيتان شروع شده است؛ اگر بخواهيد به اعمال خودتان سبقه ديني دهيد، بايد با اين بزرگان و با دستورات آنها که منبعث از اسلام است، زندگيتان را ادامه دهيد و آنها را سرلوحه خود قرار دهيد. وقتي امام بزرگوار ــ که اين ايام متعلق به آن وجود شريف است و خداوند درجاتش را متعالي بکند و او را غريق رحمت قرار دهد ــ اسلام را بفهمد و هوا و هوس خودش را در احکام اسلام و در حقائق اسلام راه ندهد، روحاني است؛ ديگران مي آيند به هر نحوي که مي خواهند آيات قرآن، حقائق و معارف الهي، فقه و تاريخ را تغيير مي دهند و با تحريف آنها را تحويل جامعه مي دهند؛ تنها گروهي که واقعاً تضمين شده است که دين را به مردم درست ارائه مي دهند، روحانيت است.

بنابراين، افتتاح چنين مرکزي که عنوان اصلي اش، عنوان مهديه است و من در همين جا از باني خيّري که واقعاً اين نيت خير را داشتند و ضميمه شد که امور مربوط به دفتر هم در اينجا ارائه شود، تشکر مي کنم. هدف اصلي از افتتاح چنين دفاتري که البته قبلاً هم با نظر مبارک حضرت آية الله جزائري و ساير علما هم بوده است و اگر ما واقعاً احساس مي کرديم که نمي توانيم در اينجا مفيد باشيم، طبيعي است که اقدام ما در اينجا اصلاً وجه شرعي نداشت. دفتر مي تواند در اين مسأله که واقعاً ارتباط مردم با دين را بيشتر کند، مفيد واقع شود؛ ما بسيار خوشحال مي شويم و سجده شکر بجا مي آوريم اگر به ما بگويند امروز پانصد نفر به اين دفتر آمدند و مسأله سؤال کردند؛ هيچ چيزي براي ما از اين لذيذتر و مهم تر نيست که توانسته‌ايم تا اندازه اي به مردم نزديک شويم؛ و در دائره خودمان بتوانيم احکام را آنگونه که هست، و به صورتي که صحيح است به مردم بازگو کنيم. قضيه اي که اينجا در چند ماه پيش اتفاق افتاد که يک معاملاتي انجام مي گرفت و بلافاصله با قم و مراجع بزرگوار تماس گرفته شد و نظر مراجع نيز منتقل شد، و يک مقداري جلوي اين قضايا و معاملات شبهه دار را گرفت. اين اولين هدف.
دومين هدف ما اين است که بتوانيم گام هاي اساسي تر را در حوزه برداريم؛ دفتر بايد واقعاً مفيد براي حوزه اي باشد که در آن منطقه است. بحمدالله حوزه اينجا بسيار با نشاط و اميدوار کننده است؛ و همانطور که حضرت آية الله جزائري فرمودند، اين اتحادي که بين روحانيت در اينجا وجود دارد ــ و ما از نزديک آن را مشاهده و لمس کرديم ـــ از عنايات بزرگي است که خداوند به روحانيت اين خطه ارزاني داشته است؛ و البته منشأ آن نيز ضمائر و نفوس پاکي است که در ميان شما حضرات وجود دارد؛ و لازم است که از اين وحدتي که خداوند عنايت فرموده کمال استفاده صورت گيرد؛ و شما روحانيت به عنوان يک سرباز امام زمان حامل امانت اسلاميد و بايد اين امانت را به نسل هاي آينده منتقل کنيد.
بنابراين، هدف دوم ما از دفتر اين است که بتوانيم در حوزه خدمتي کرده باشيم و واقعاً بتوانيم در جهات مادي حوزه، در جهات علمي حوزه و در جهات معنوي آن مؤثر باشيم. اين دو هدف بسيار مهمي است که بر افتتاح اين دفتر مترتب است و اميدوارم که آقايان اينجا را خانه خودشان بدانند و واقعاً منشأ آثار و خدمت براي دين باشد. اگر خداي نکرده، خداي نکرده، هدف ما اين باشد که بخواهيم توجه مردم را به يک شخصي جلب کنيم، آن روز، روز بدبختي و خسران ما خواهد بود. در احاديث خوانده ايم که علم بايد براي روحاني خشيت آورد و وجود يک روحاني بايد مذکر آخرت باشد؛ حال، اگر بخواهيم که اين نيت را خداي ناکرده به بعضي از مسائل شخصي آلوده کنيم، معنايش اين است که نه سواد داريم و نه دين درستي. به همين جهت است که ما بايد در مسير خدمت به مردم باشيم و تا هنگامي که اين دو جهت در راه خدمت به بنده خدا و دين خدا باشد، موفق هستيم؛ ما اين را وظيفه خود مي دانيم و اينجا به عنوان يک خدمتگزار در خدمت مردم و روحانيت معظم هستيم.
بيش از اين مصدع نشوم؛ از برادر عزيزمان جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي بلک که واقعاً با يک اخلاص و ارادتي که هم به مردم و هم به روحانيت شهر دارند، خدمت مي کنند و اين بنا و اين کار را محقق کردند، تشکر مي‌کنم؛ همچنين از دوستانشان جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي حسن زاده و ساير آقاياني که الآن اسامي شان در ذهنم نيست، به سهم خودم تشکر مي کنم. اميدوارم که خداوند اين جلسه ما را که شما هم زحمت کشديد تشريف آورديد، و اعمالي را که در اين مکان انجام مي شود، همه را مرضي رضاي خودش قرار دهد و همه ما را با اخلاص، ايمان، اسلام و با ولايت کامل انشاءالله از دنيا ببرد.

والسلام عليکم ورحمة الله وبرکاته.

۳,۰۱۹ بازدید