pic
pic

ديدار جمعي از خواهران دانشجوي الهيات و دبيران آموزش و پرورش شهرستان جويبار با آيت الله حاج شيخ محمد جواد فاضل لنکراني(دامت برکاته) روز جمعه 87/11/4

خلاصه خبر :
ديدار جمعي از خواهران دانشجوي الهيات و دبيران آموزش و پرورش شهرستان جويبار با آيت الله حاج شيخ محمد جواد فاضل لنکراني(دامت برکاته) روز جمعه 87/11/4

 روز جمعه 4/11/87 جمعي از خواهران و دانشجويان الهيات و دبيران آموزش و پرورش شهرستان جويبار از استان مازندران با آيت الله حاج شيخ محمد جواد فاضل لنکراني دامت برکاته ديدار نمودند در اين ديدار تعدادی از سوال ها وشبهات مبتلا به جوانان مطرح و آنها پاسخ داده شد.

۱,۳۸۹ بازدید