Həzrət Ayətullah Fazil Lənkəraninin (ömrü uzun olsu) internet məlumat bazasının “sual və cavab” sistemi

Sualı göndərməzdən öncə aşağıda qeyd olunanlara diqqət edin:

Bu sistemdə qeydiyyata alındıqda sizin ixtiyarınıza şəxsi bir səhifə veriləcəkdir və bundan sonra öz suallarınızı həmin səhifənin vasitəsi ilə göndərib cavabınızı da orada müşahidə edə bilərsiz. Qeydiyyata alınma çox tez başa çatacaqdır.

Qeydiyyata alınma mərhələlərində Email-ı dərc etmək vacib deyil, amma öz keçid rəmzinizi unutduqda həmin Email-in vasitəsilə keçid rəmzinizi əldə edə bilərsiz.

Qeydiyyatda yazılan bütün məlumatlar və sual-cavablar tam məhrəmanə şəkildə qalacaqdır, yalnız öz keçid rəmzinizdən və iştirakçı adınızdan istifadə etməklə onları əldə edə bilərsiniz.